”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


AFFÄRSSYSTEM ÄR PÅ TOK FÖR DYRA ATT ANVÄNDA

Konsolideringen bland affärssystemleverantörer fortsätter. Vi är vana att se sammanslagningar som Damgaard och Navision, PeopleSoft och JD Edwards, Scala och Epicor. Microsoft har köpt Great Plains och Navision. Visma,har köpt och XOR. SAP köpte Business/One. Symphony har köpt och sålt Industri-Matematik. Symphony har sedan köpt en stor andel av Intentia och genomför en genomgripande omstrukturering och slakt(?) på samma sätt som man gjorde med Industri-Matematik. IBS och Jeeves har förvärvat ett antal mindre konkurrenter. Microsoft och SAP övervägde sammanslagning för ett år sedan, vilket är skulle ge dem en häpnadsveckande dominans. Oracle ligger i en långvarig process om att förvärva PeopleSoft.

Att Intentia och IFS är passiva, när det gäller att köpa upp företag är förståligt. De är fullt upptagna med att minska sina kostnadsmassor. Att IBS är så passiva är obegripligt. IBS har inte satsat på att utveckla något nytt affärssystem som skulle ersätta ASW. Det skiljer IBS från Intentia och IFS, som vardera har lagt ut mer än 3 miljarder på sina ersättningssystem. IBS blöder därför inte på samma sätt. Ett förvärv av en uppstickande konkurrent skulle lösa IBS behov av ersättningsprodukter samtidigt som de skulle kunna köpa upp en uppstickande konkurrent billigt. Uppstickarna är billiga just nu. IBS borde köpt upp Jeeves för 2-3 år sedan. Nu är Jeeves betydligt dyrare att förvärva. Det skulle ha försatt IBS i en positivare situation än var de är idag.

Många av de ägare till affärssystemleverantörer som jag talat med under dom senaste månaderna säger öppet att deras bolag är till salu. Allt tyder på att konsolideringen kommer att fortsätta i samma omfattning som under dom senaste 3-4 åren.

Det kanske inte är så konstigt att denna konsolidering sker just nu. Nyförsäljningen är dålig för hela branschen. Det gäller det att övervintra, effektivisera och bevaka eller öka sina marknadsandelar. De flesta har också dålig lönsamhet. De som har bästa lönsamhet är leverantörer som enbart agerar via återförsäljare, t.ex SAP, Scala, Visma och Jeeves. Sämre går det för rena återförsäljare, som inte har någon egen programvara, t.ex Systeam, WM-data och TietoEnator. Allra sämst går det för bolag som är programutvecklare samtidigt som de är sina egna återförsäljare, t.ex. Intentia och IFS.

Det är billigare att köpa till sig tillväxt än att växa motsvarande organiskt. Just nu är det extra billigt att köpa konkurrenter jämfört med 3-4 år sedan.

Fördel för mig som kund är att min supportleverantör blir större och därmed tryggare. Mer resurser till vidareutvecklingen av affärssystemet kan också bli resultatet.

Nackdel kan bli att "mitt" system kan prioriteras lägre om den andra partens system prioriteras högre. Organisationsändringar hos leverantören kan också skapa tillfälliga kommunikationsproblem

Priset på börsen för en affärssystemsleverantör är normalt 1-2 gånger dess årsomsättning. Ett fåtal nya aktörer har dykt upp på marknaden, mycket på grund av att efterfrågan är mättad. Nya leverantörer som Salesforce.com, Netsuite, Right Now och svenska Ataio värderas till 7-12 gånger sina årsomsättningar. Deras tillväxt är betydande. Vilka styrkor har då dessa företag? De har en liten kundbas. De har ingen omfattande funktionalitet. De har t.o.m många barnsjukdomar i sina system. Många konstiga fel inträffar. Jo, skillnaden är att de har en helt annan affärs- och prismodell. Deras system är strikt standardiserade. Anpassningar minimeras. De är designade för Internet och kan därför driftas effektivt av leverantören. Det är faktorer som gör dem mycket priseffektiva. Gamla system är på tok för dyra att använda.

ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika


Uppdaterad torsdag 12 augusti 2004