w
”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern coaching

Hur komma igång med Wordpress

Coach

Jerker Pettersson Staxo AB

Jerker Pettersson är VD och konsult med ett brett område i det egna bolaget Staxo AB. Med en ständig spaning och kontinuerlig jakt på effektiva hjälpmedel som tillför hög nytta bistår han kunder att erhålla största möjliga verkningsgrad på sina IT-satsningar.

För ytterligare information om Jerker klicka här!

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fem olika fördjupningsversioner
- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Träning med personlig coach. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanBeskrivning till denna workshop

Informationsteknologin fortsätter att utvecklas exponentiellt. Datorkraften blir billigare, liksom programvaror och tjänster. I kraft av en ökande konsumentifiering utvecklas lösningar mot att bli allt enklare och kraftfullare, vilket leder till ökad självbetjäning och att var och en själv direkt kan göra det som tidigare krävdes utredningar, beställningar, väntetider och leveranser för att realisera.

Det världsomspännande WordPress växer kraftigt. Med WordPress kan websiter med tillhörande funktioner snabbt och enkelt skapas tack vare att så mycket redan gjorts färdigt. Med dess modulära uppbyggnad och öppna attityd tillförs dagligen nya funktioner som du kan tillgodogöra dig på kort tid och till låg kostnad. WordPress är Open Source (öppen källkod) programvara. Ytterligare information hittar du på WordPress hemsida.

Utbildningströskeln för WordPress i sig är låg. Begrepp och struktur lärs ut under de första timmarna. Det är själva tillämpningen av WordPress för att skapa den nytta du själv vill åstadkomma som ska fokuseras, vilket vi konstaterat sker bäst i formen av privatlektioner inom företaget, med en till tre medarbetare.

Vem ska närvara

Privatlektionerna riktar sig i första hand till medarbetare i kärnverksamheterna, som har ett behov av att realisera någon webbaserad lösning. Det kan vara medarbetarna på marknadsavdelningen eller försäljningsavdelningen likväl som representanter för interna stödfunktioner.

Privatlektioner kan även tillhandahållas till IT-avdelningens personal som önskar vinna kunskap i hur WordPress kan vara ett hjälpmedel för att bidra till nöjda kunder inom företaget.

Agenda

Fördelen med privatlektioner är att agendan skräddarsys för att passa målgruppen önskemål. Avgörande för agendan är vilka förkunskaper deltagarna besitter samt vilket mål som ska nås med privatlektionerna. Målen kan vara allt från att med privatlektion få en grundläggande insikt om hur WordPress kan nyttjas till att med en serie av privatlektioner realisera en ny website med definierad funktionalitet och layout samt variabel nivå däremellan.

En agenda på grundläggande nivå att utgå från är denna

·      Bakgrund och filosofi

·      Begrepp och teknologi

·      Resursförråden

·      Generell arbetsgång

·      PraktikKalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, Jerker Pettersson, seminarium, Open Source, Öppen Källkod, Staxo, WordPress personlig, coach


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika