”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium

Utvecklingstrender för Business Intelligence

En aktuell uppdatering av läget på BI-fronten vad gäller nuläge och framtidstrender

Ledare för workshopen

Seminarieledaren Peter Söderström grundde IT-Plan AB 1988. Han har sedan dess lett över hundra kunduppdrag rörande BI. Peter är en välkänd konsult på Data Warehouse området, ansvarade på 80-talet för en grupp som byggde system för beslutsstöd åt S-E-Banken, vilket givit honom en unik inblick både i tekniken och i hur sådana system bäst används. Peter är Sveriges främsta expert på marknaden för analysverktyg och denna teknologi. Peter är statens expert på detta område via Ekonomistyrningsverket.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Seminariet tar upp de centrala trenderna för analyssystemens utveckling. Framställningen täcker in hela fältet, med OLAP, rapportgeneratorer, balanserade styrkort, planeringsverktyg, etc. Peter beskriver den tekniska utvecklingen som vi sett de senaste åren och hur den förväntas fortsätta. Systemen analyseras också ur användarperspektiv. Hur kommer de tunga leverantörerna kraftfulla utspel att påverka marknaden? Avslutningsvis går Peter igenom marknaden och jämför de olika leverantörernas utbud.

Punkter som tas upp:

1.      Integration i verktygen

2.      Polarisering av leverantörer

3.      CPU-primärminnesdrivna kontra ackumulerande/indexerade

4.      Realtid data warehouse

5.      Avancemang på ETL-sidan

6.      Öppna system

7.      Generella gränssnitt – web services

8.      Integrerade metadata

9.      Gränssnitten polariseras till användartyp

10.    Marknadsöversikt

11.    Demonstrationer

Marknaden för analysverktyg genomgår en snabb förändring. Genom uppköp minskas antalet leverantörer, men hur är det med integrationen av de uppköpta produkterna? Hur skall man bedöma Oracles nya integrerade satsning mot Microsofts? Produkterna ger olika former av stöd från enklare rapportering till avancerade prognoser och business intelligence med stöd för t.ex. data mining, CRM, etc. Peter Söderström, som har 25 års erfarenhet av beslutsstödsprodukter, ger på denna kurs en överblick av marknaden.

Det senaste året har marknaden för rapportgeneratorer utvecklats starkt. Alla de stora leverantörerna kommer med omfattande nysatsningar. Det är inte längre fråga om enkla klient-server-produkter, utan fullt webb-färdiga miljöer med avancerade möjligheter. Microsoft har säkert bidragit till detta med sin nya satsning Reporting Services, som medföljer deras databashanterare utan extra kostnad. Det är inte fråga om något enkelt verktyg utan en kvalificerad produkt. På kursen genomgås dessa marknadsförändringar och de berörda produkternas egenskaper.

Under denna workshop lär Du Dig att

  • bedöma Din nuvarande miljö
  • utvecklingspotentialen i nuvarande produkter 
  • vad kan man vänta sig att BI-produkterna kommer att klara av i framtiden
  • vilka produkter som skall ingå i en fullständig BI-miljö

Vem skall närvara?

Denna workshop riktar sig till alla som skall ställa krav på system för beslutsstöd och uppföljning t.ex in-för en utvärdering, de som vill ha en överblick av marknaden eller för att bättre förstå hur man bästa kan använda produkterna på detta område. Det kan gälla

  • Personer som arbetar med analyser och uppföljning (kunduppföljning, ekonomi, PA, försäljning, budget, planering, etc)
  • Personer som arbetar med uppbyggnad av system för detta.
  • Personer som skall utvärdera hjälpmedel för analys- och uppföljning
  • Chefer och verksamhetsansvariga på olika nivåer
  • Projektledare
  • IT-konsulter

Nyckelord: Peter, Söderström, OLAP, utvärdering, workshop, rapportgenerator, seminarium

Vi har tagit fram en rapport i detta ämne. För mer information klicka här.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika