”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sarbanes-Oxley innebär tuffa lagkrav på projektredovisningen - Hur lösa det?


Ledare för seminariet


Sven Antvik___________________________________________________ Erik Philipson

”Vad Sven Antvik inte vet om projektstyrning och projektkontroll är inte värt att veta” är ett inte ovanligt omdöme om hans kunskaper. Sven har mer än 30 års erfarenhet av projektstyrning i såväl stora som i gigantiska projekt – han står bland annat bakom JAS-Gripen projektets styrning vilken Riksrevisionsverket uppmärksammat som utomordentlig. Sven är verksam med undervisning och forskning vid KTH och är teknologie licentiat i Industriell ekonomi och organisation. I dag är Sven konsult med projektstyrning som specialitet.

”Erik Philipson är svensk mästare på IT-stöd för projekt” säger Sören Janstål, Data Research DPU. Sören är en allmänt erkänd och oberoende upphandlingskonsult av affärs-/ekonomisystem. Sören samarbetar sedan 1994 med Erik Philipson när det gäller just upphandling av IT-stöd för projektintensiva organisationer. Erik är management- och upphandlingskonsult med IT-stöd för projekt som specialitet.

ANMÄLAN o Avbeställningsvillkor

Pris: 2 900:- plus moms per deltagare

Tillbaka till meny för utbildning

Kursbeskrivning

Nu ställs tuffa lagkrav på projektredovisningen i och med Sarbanes-Oxley Act, även i Sverige. Det finns många som tagit fram lösningar för detta men de har alla en viktig brist: De har inte granskat de nya kraven utifrån projektperspektiv.

De nya kraven innebär nya pålagor för projekten. Men inte bara blir det pålagor, det kan sluta med en efterhängsen och tung kontrollapparat som inte ökar effektiviteten i projekt. Tvärtom.

De viktigaste orsakerna är två: Att dagens ekonomiredovisning inte räcker till och att inte ekonomisystemet heller räcker till, oavsett hur mycket du kramar ur det.

Men det finns bra vägar ut ur detta. Det går nämligen att slå två flugor i en smäll - fixa kraven och få en styrning du aldrig vågat drömma om. För forskning avslöjar att redan efter 20 procent efter det att ett projekt avklarats vet du om det kommer att hålla sin budget eller ej, med denna teknik (Resultatvärdemetoden). Inte heller är det komplicerat - tvärtom är det bevisat både enkelt och effektivt.

Välkommen till ett spännande halvdagsseminarium – eftermiddag/kväll

Vad gås igenom?
»         Vilka lag- och avtalskrav omgärdar projektredovisningen
           – befintliga såväl som nya (Sarbanes-Oxley Act,Sox).
                        »          Vad innebär de kraven
                        »         Problem ur projektintensiva organisationers horisont
»         Brister i befintlig och kommande ekonomiredovisning för projekt
»         Varför ekonomisystemen inte räcker till
»         Lösning för projektredovisning
»         Lösning gällande IT-stöd för projekt
»         Fördelar för projekt och dess intressenter med
»         Ny/utökad projektredovisningsmetod
»         Nytt/utökat/reviderat IT-stöd för projekt

Vad du lär dig:
»  Du får en översikt av såväl befintliga som nya lag- och avtalskrav ur projektredovisningens horisont (inte ur den generella ekonomiredovisningens horisont).
»  Du får en insikt i vilka praktiska konsekvenser detta får och kan få, för er.
»  Du får reda på metoder som snart kan hjälpa er att få inte bara kontroll av projektverksamheten i efterhand utan aktiv styrning redan innan projekten sätter igång och under genomförandet.
»  Du får reda på de positiva konsekvenser detta har för projekt och alla dess intressenter som företagsledning, uppdragsgivare och leverantör med flera.
»  Du får reda på detta innan det blivit ett måste
»  Observera att för större organisationer med verksamhet i USA är detta många gånger redan ett måste.

Berörs du?
Seminariet vänder sig till dig som
»         är projektledare
»         är projektbeställare, projektcontroller eller projektkontorschef
»         är ekonom, ekonomichef, ekonomidirektör eller verkställande direktör
»         är beställare av uppdrag/projekt inom privat och offentlig sektor
»         är leverantör av uppdrags-/projekt till privat och offentlig sektor

OBS: Inga särskilda förkunskaper krävs av redovisnings- eller projektbegrepp med mera. Föredragshållarna betonar detta på grund av seminariets breda målgrupp.

ANMÄLAN o Avbeställningsvillkor

Pris: 2 900:- plus moms per deltagare

Tillbaka till meny för utbildning

ANMÄLAN o Avbeställningsvillkor

Pris: 2 900:- plus moms per deltagare

Tillbaka till meny för utbildning


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, Sven, SOX, säkerhet, seminarium, Antvik, Erik, Revision, Sarbanes-Oxley, Philipson


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika