”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Hur öka effektivitet genom utvecklat samspel mellan IT och verksamhet

Företagsinternt seminarium
Ledare för seminariet

Andes S Nilsson
Andersson & Bydler

Anders har lång erfarenhet från specialist och ledningsbefattningar:

Mellan 1995 och 2003 arbete på Scania bl.a. som IT chef inom Sales and Marketing, process utvecklare och Account Manager på Scania Data

Konsult på Cepro mellan 1992-1995

Reflektionsperiod på Handelshögskolan 1988-1991 som ledde till Ek. Lic avhandling

På Alfa Laval mellan 1976-1988 som affärsområdescontroller, IT-chef, IT-strateg.

Anders S Nilsson förmedlar beprövad erfarenhet som vilar på stabil teoretisk grund

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanHUVUDBUDSKAP

Vi lever i en tid där behovet av ökad effektivitet i såväl verksamhet som IT är större än någonsin. Ökad effektivitet är resultatet av kontinuerlig processinnovation, kombinerat med ett Leantänkande, vilket kräver ett bra samspel mellan verksamhet och IT. Kraven på en ökad effektivisering av IT-funktionen ligger också högt på agendan. För att detta skall lyckas så krävs samsyn om strategiska mål och ett gemensamt språk som stärker förtroende och tillit mellan berörda aktörer. Detta skapar också en grund för en proaktiv IT-funktion som utnyttjar initiativets makt för IT-driven verksamhetsutveckling. En stor utmaning för IT-funktionen är att med fakta påvisa på vilket sätt IT kan bidra till ökad effektivitet. Verksamhetsnära mätningar av upplevd nytta utgör här en av hörnstenarna.

Seminariet är upplagt som ett växelspel mellan presentationer och praktiskt orienterade gruppdiskussioner med temat ”Hur stämmer detta med er situation och erfarenhet?”


FÖLJANDE PUNKTER KOMMER ATT BEHANDLAS

 1. Några illustrerande exempel på IT-baserad innovation och där IT spelar stor roll för ökad effektivitet
 2. Ett gemensamt språk och spelregler mellan IT och verksamhet. Modeller och perspektiv som stöder tanke och kommunikation och ”hjälper oss att se”
 3. Effektivitet genom kontinuerlig verksamhetsutveckling som underlättas av bra relationer mellan systemförvaltning och affärsverksamheten
 4. Effektiv IT- funktion med hög informationskvalitet kontinuerlig förbättring grundat på mätning och benchmarking.
 5. Samordning av IT och standardisera för att få hög kostnadseffektivitet och kvalitet
  Kriterier för egen kompetens respektive ”Outsourcing”

  Seminariet är upplagt som ett växelspel mellan presentationer och praktiskt orienterade gruppdiskussioner med temat ”Hur stämmer detta med er situation och erfarenhet?”Organisera och styra för att stödja resultat, utveckling och lärande
  Styrning mot gemensamma mål och uppföljning via relevanta styrtal. Fakta genom mätning, med olika styrkortsperspektiv, som stärker samspelet mellan IT och verksamhet


MÅLGRUPP

 • VD och affärsområdesansvariga
 • Verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare
 • Marknadschef
 • Controller
 • IT-chef
 • IT-strateg
 • CIO
Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.
Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Anders, Nilsson, Lars, Wijkman, proaktiv IT, verksamhet, Balanserat, styrkort, balanced, score , card


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika