”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium

Skapa tryck i säljorganisationen

Ledare för seminariet

Anders SahllgrenErik Skog

Anders Sahlgren

Anders har över 20 års erfarenhet från försäljning och marknadsföring, varav de tio senaste åren i företagsledande befattningar. Har arbetat på svensk, nordisk och europeisk nivå, med företag från USA, Sverige, Norge och Finland. Bl.a. som VD för BasWare AB och Contempus AB, och som försäljningsdirektör på ReadSoft och Secus Data.

Anders är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och tog examen där 1985

Erik Skog

Erik har över 25 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring. Har arbetat med företagsledningsfrågor som ägare, styrelseordförande, VD och som föreläsare. Han har erfarenhet av företag med nordisk, europeiskt, amerikansk och japansk ledning. Bl.a. som försäljningsdirektör för Rank Xerox och VD för Secus Data och Kyocera Mita, samt styrelseordförande för Upnet.

Erik är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, där han tog examen 1979.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanHUVUDBUDSKAP

Säljfunktionen är intäktsmotorn i IT företagen och avgör i allt väsentligt hur väl företaget lyckas. Den avgör i stort om man når framgång, stagnerar eller i värsta fall slås ut.

Vi har i vårt företag Sahlgren & Skog utvecklat en metodik för hur man genomlyser och mäter av effektiviteten i säljorganisationer.

Vi har idag en referensdatabas med (anonymiserad) data på över 50 företag. Tonvikten av dessa kommer från IT-branschen med företag från hårdvara, mjukvara, konsulter och infrastruktur.

Säljfunktionen är dock inte allenarådande om man når framgång eller ej. Andra faktorer påverkar också hur försäljningen utvecklas och det kan därför vara svårt att se hur effektiv själva säljorganisationen är.

Ett av redskapen vi använder oss av i när vi driver våra projekt är den referensmodell som vi genererat under våra karriärer (som säljare, säljchefer och som kravställare på säljorganisationer) och som dikterar vad som är god struktur och styrning i säljfunktionen ur ett antal aspekter. Det är denna modell som vi delar med oss av, och som ger insikt i om en säljorganisation är effektiv, medioker eller om den underpresterar.

MÅLGRUPP

Seminariet riktar sig typiskt till dig som är kravställare på säljfunktionen

·       Styrelseordförande och styrelsemedlem

·       VD

·       Affärsområdeschef/Divisionschef

·       Försäljningsdirektör som står inför följande utmaningar:

    AGENDA

1. Vilka övergripande faktorer driver försäljning och vilken roll spelar säljfunktionen?

2. Vi går igenom nio olika områden som är centrala i styrningen av en säljorganisation.

3. Vi beskriver och exemplifierar de nio dimensionerna var för sig. Hur uppnår man ”Excellent Sales Operations”?

4. Vi visar resultatet av ett par effektivitetsmätningar och jämför ett par IT-branscher.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: "Erik, Skog, workshop, system, seminarium, Anders, Sahlgren, Excellent, Sales, Operations"

Uppdaterad söndag 19 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika