”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Hur förenkla tilltrasslad företagsledning?

Företagsinternt seminarium

Ledare för seminariet

Per SundbomErik Philipson

Per Sundbom har i närmare 20 år arbetat i olika lednings-roller och som konsult, bland annat inom mejeriindustrin, IBM, Sigma, Ångpanneföreningen och Actit. Per är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Se www.medeffekt.se

Erik Philipson är management- & upphandlingskonsult på Philipson Biz har länge arbetat med att effektivisera företag utifrån CRM- och projekthorisont och är en auktoritet inom dessa områden. Se www.philipson.biz

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanFöretagsledning är inte enkelt. Ofta tar dagliga operativa och taktiska frågor så mycket tid för VD och ledningsgrupp att arbetet med mål och strategi kommer i skymundan.

Managementteorier pekar på lösningar men är faktiskt så omfattande att det i praktiken är omöjligt att följa teorierna. Därför blir de sällan den hjälp de borde vara för att underlätta för ledningen att göra sitt jobb, dvs att leda företaget.

På enbart en halv dag kan du ta del av en klarsyn i den akademiska mana-gementdjungeln så att du lätt kommer till kritan och kan börja förenkla din företagsledning.

Seminariet vänder sig till

Ledande befattningshavare som

 • Verkställande direktör
 • Ekonomichef
 • Marknadschef
 • Försäljningschef
 • Produktionschef
 • Distributionschef
 • Kundservicechef
 • Personalchef

Program

Ingen varaktig förändring utan att först ha sjukdomsinsikt, hävdar Per och Erik. 

För att bryta den onda cirkeln gäller det att förstå och kartlägga företags-ledningstrasslet, orsaker till det och vad det egentligen ”kostar” företaget:

 • Hur kan det komma sig att så många företagsledningar gör det så svårt för sig?
 • Varför drunknar företagsledningar i operativa och taktiska frågor?
 • Varför känner man sällan igen frånvaron av det ”strategiska” arbetet?
 • Varför motsvarar ledningsgruppens enighet utåt sällan av en enighet inåt?
 • Varför händer det inte mer med kundperspektivet?
 • Hur kommer det sig att de anställda upplever att företagets kommunikation ofta är en envägsdialog istället för en dialog?
 • Varför finns det så få företag där medarbetarna känner till mål, strategier etc?
 • Varför är den omsusade nulägesanalysen sällan det stöd den borde?
 • Varför tar man sig i praktiken inte tid att göra rätt ifrån början? För ett halvdant resultat kostar faktiskt mycket mer än det smakar.

Därefter påvisar Per och Erik genvägarna i managementteoridjungeln som gör att du snabbt kommer till kritan och kan börja förenkla ditt företagsledande:

 • Vad är det väsentliga i företagsledning och managementteori, så att du kan fokusera på det.
 • Hur hitta rätt med kundperspektivet.
 • Hur förbättra grunderna för den interna kommunikationen.
 • Hur skapa en bättre förankring och enighet i ledningsgruppen.
 • Framtidsscenariots vikt för nulägesanalysen.
 • Hur öka genomförandegraden i affärsplanen.

Deltagarantalet är begränsat vid varje konferens för att deltagare ska kunna dryfta frågeställningar med seminarieledarena och med andra deltagare. Erfarenhet visar också att det är bättre när man går minst två från samma företag

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Erik, Philipson, workshop, system, seminarium, Per, Sundbom, företagsledning, tilltrasslad


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika