”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Ta kontroll över multiprojektverksamheten

Ledare för seminariet

Olof Molinder
Olof har över 30 års professionell erfarenhet från projekt, huvudsakligen som konsult, i dag med fokus på utbildning och certifiering. Han är vice ordförande i Svenskt ProjektForum och innehar certifikat från PMI (PMP) samt IPMA, (nivå D)

Georg Silber
Georg har nästan 30 års erfarenhet av projektarbete i alla roller, från konstruktör/programmerare till projektledare, kvalitetssäkring, företagsledning. Han har under sina år som konsult utvecklat c:a tio projektmodeller och som företagsledare utvecklat produkten SilberPlan för total kontroll och styrning av organisationer som arbetar i projektform i matrisorganisationer.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanAtt införa en multiprojektstyrmodell

Införande av styrmodeller för projekt har oftast utgått från det enskilda projektet. Detta har lett till att man byggt upp separata administrativa öar kring projekten med många anpassningar, dubbla rapporteringsvägar och icke jämförbara siffror.

I dagens projektifierade företag vet vi att många projekt drivs internt och att den stora resursinsatsen utgörs av personal som finns i den egna verksamheten. Ett modernt system för projektstyrning måste därför ta fasta på just samordning och ett effektivt utnyttjande av alla organisationens resurser.

Modellen för styrning av projektverksamheten skall utgå från ansvaret att resurserna. Individer och kollegor, utnyttjas effektivt. En projektbeställare skall ha en budget som är förankrad i verksamheten. Projektledarens skall kunna räkna och jämföra resultat med förbrukning. Individenresursen och dennes chefresursägaren skall ha en kontroll över beläggning, produktivitet och resultat.

Moderna modeller och system måste beakta dessa samordningsfrågor. Under seminariet presenteras en företagsgemensam modell för styrning av projekt med ett effektivt utnyttjande av de egna resurserna framför ögonen.

Under seminariet tittar vi också på hur några vanliga modeller hanterar denna samordning och hur de kan kompletteras för att uppnå önskade effekter.

AGENDA

Begreppen
Projekt, projektverksamhet, modeller, system

Ett företagsgemensamt synsätt
Ansvar för produktivitet, beslut, prioritering
Informationsmodell, projektkontor

Olika modeller och system
Övergripande genomgång av bland annat PROPS, Pejl, Promote, Projektplatsen., RUP
Generella fördelar, brister och kompletteringsbehov

Avslutande diskussion


Workshopen vänder sig i första hand till:

Dig som utvecklar din organisations projekteffektivitet, tittar på modeller och system.

Dig som undrar över effektiviteten i projektverksamheten och produktiviteten i resursanvändningen.

Dig som förvånas över kommunikationsglappet mellan projekt och linje.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, Olof, Molinder, projektstyrning, projekt, multiprojekt


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika