”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Resursprocessen där projektkontoret ”äger”

Företagsinternt seminarium

Ledare för seminariet

Georg Silber
Georg Silber
Georg Silber har 30 års erfarenhet av projektarbete i alla roller, från konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetssäkring och företagsledning. Under sina år som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller och att skapade ett för den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett för matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 år senare fortfarande används av flera stora organisationer.

I sitt nya företag, Ln4 Solutions AB och är ny programvara för projekt och portföljer för projektkontor framtaget som bygger på direkt samverkan mellan personerna i organisationer där ledningen vill öka den effektiva resursanvändningen och där arbetet sker i projektarbetsform. Resursplaneringen är starkt förenkla och anpassat för organisationer som arbetar mer i team och passar även bättre för agila metoder och vid tillämpningar av Lean.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Rollbaserad resursprocess

Även i det lilla sammanhanget är resursallokering besvärligt. Det är svårt att få överblick och trots att man hanterar och känner individerna erhålls ingen optimal beläggning. I större sammanhang där efterfrågad kompetens kan finnas på flera ställen i organisationen och ibland på flera orter blir det riktigt svårt och stora värden går förlorade. Förlusten är i form av uteblivet värde för organisationen eller som direkt debitering. I genomsnitt kan en organisation skapa ytterligare värde motsvarande uppemot 3 timmar per person och dag.

Svårigheten finns på flera plan. Det är svårt att få reda på det aktuella resursbehovet på i ett format som kan hanteras systematiskt till form, volym och tidsperioder. Det är också svårt att känna till aktuell resurstillgång på kort och medellång sikt. Även här saknas det ofta ett gemensamt format att uttrycka tillgänglig resurs på ett systematiskt sätt som matchar resursäskandet.

Seminariepresentation

Vi erbjuder ett halvdagsseminarium visar på en lösning av ovanstående problem tillsammans med en tillämpbar teknik, som stödjer resursprocessen för en organisation som arbetar med många projekt i en matrisorganisation. Du får svar på följande frågor:

·       På vilket sätt skapar resurser värde i en organisation till skillnad från att spilla sin tid?

·       Ett gemensamt sätt att mäta värdeskapande för projekt och avdelning.

·       Vilka roller är inblandade i resursprocessen?

·       Hur kan resursäskandet utformas för att fungera i resursprocessen?

·       Hur ska avdelningarna utforma resurserbjudandet för sin beläggning?

·       Beskrivning av resursprocessen

·       Utformning av resursäskandet och motsvarande tillstyrkan.

·       Resurskontraktet som den aktiva komponenten i planering och rapportering.

·       Hur får man projektledare att tydliggöra sitt resursbehov?

·       Hur får man projektledare att inte överskrida sitt resursmandat?

·       Måste det vara tidskrävande och plågsamt?

På den sista frågan är svaret NEJ. De övriga svaren ges under seminariet.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, projektstyrning, projekt, multiprojekt, kontroll, verkningsgrad, projektkoll, projektkontor, Enterprise, project, management, projektportfölj, Rollbaserad, resursprocess.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika