”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern workshop

Att skapa och vidmakthålla ett projektkontor

Seminarium


Seminariet hålls som företagsintern workshop. Se pris och anmälan

Ledare för seminariet

Georg Silber
Georg Silber
Georg Silber har 30 års erfarenhet av projektarbete i alla roller, från konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetssäkring och företagsledning. Under sina år som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller och att skapade ett för den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett för matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 år senare fortfarande används av flera stora organisationer.

I sitt nya företag, Ln4 Solutions AB och är ny programvara för projekt och portföljer för projektkontor framtaget som bygger på direkt samverkan mellan personerna i organisationer där ledningen vill öka den effektiva resursanvändningen och där arbetet sker i projektarbetsform. Resursplaneringen är starkt förenkla och anpassat för organisationer som arbetar mer i team och passar även bättre för agila metoder och vid tillämpningar av Lean.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris
ovan
- Halvdag. Se pris ovan
- Heldag. Se pris
ovanInnehåll

Vägen till ett reellt projektkontor be­hö­ver inte vara lång. Det finns inga genvägar men desto fler fallgropar.

Ett införande av ett projekt­kontor görs nästan alltid i or­ga­­nisa­tio­ner med redan exis­te­ran­de projekt, vilket gör att arbetsgången teoretiskt sett ställs på huvudet genom att det nya projektkontoret måst ta tag i och inlemma existerande projekt istället för att fundera på processen med hur nya projekt kan startas.

Därför blir resurs­pla­ne­ringen och upp­följ­ning viktigast direkt efter att en in­ventering av existerande pro­jekt gjorts. Därnäst kom­mer transparens och uppföljning och till slut är det dags för en beslutsmodell och uppföljning av nyttan.

Kursen genomförs som ett seminarium med gruppdiskussioner baserade på metodföreläsningar.

projektkontor

Kunskapsdelen har följande moment:
 • Transparent planering och uppföljning
 • En ledningsmodell för Enterprise resursplanering och kontroll
 • En modell för att starta, genomföra och utvärdera initiativ och uppdrag
 • Faktabaserad uppföljning och utvärdering av progress och kostnader istället för trafikljus
 • Att göra en projektmognadsutvärdering och beräkna kostnader av existerande brister
 
De metoder som lärs ut för planering och uppföljning illustreras med lösningar bl.a. i Excel och kan  enkelt konstrueras på egen hand.

Vem vänder sig seminariet till?
 • Chefer på CxO nivå
 • Projektkontorschefer
 • Planeringsansvariga
 • Programchefer
 • Styrelsemedlemmar
 • Metodansvariga
 • Kvalitetssäkringsansvariga

Seminariedelen med gruppövningar
 • Projektkontorets placering och uppgift?
 • Vilket ansvar ska ledningen av projektkontoret ha?
 • Hur ska resursledningshjulet användas i en verklighet?
 • Hur mycket transparens kan man begära av en projektledare?Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, projektstyrning, projekt, multiprojekt, kontroll, verkningsgrad, projektkoll, EPM, Enterprise, project, management, projektportfölj, projektkontor.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika