”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern workshop

Projektkontor och optimalt resursutnyttjande

Ledare fr seminariet

Georg Silber

Georg Silber har 30 rs erfarenhet av projektarbete i alla roller, frn konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetsskring och fretagsledning. Under sina r som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller. Detta ledde ven till att skapa ett fr den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett fr matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 r senare fortfarande anvnds av flera stora organisationer.

Numera arbetar Georg med ett nytt fretag, Ln4 Solutions AB och utvecklar frndringsprogram fr organisationer dr ledningen vill ka den effektiva resursanvndningen och dr arbetet sker i projektarbetsform. Han har vidareutvecklat och starkt frenklat arbetet att planera och flja upp projekt och resurser. Detta nya stt passar ven bttre fr agila metoder och vid tillmpningar av lean och TQM n det traditionella som brukar tillmpas idag.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Governance och styrning genom projektkontor och portföljhantering av strategiska projekt står på många företags önskelista. Ändå är det få organisationer som har implementerat ett projektkontor som utgörs av mer än en person som manuellt arbetar i Excel. Resurshantering är också ett motiv för projektkontor och portföljstyrning men det målet nås emellertid sällan.

Denna workshop visar på en lösning för ett samlat grepp på projektkontor, projektportföljer och planering av resurser, där även sambandet till en organisationens olika kostnadsställen och resursägare finns med. Ett nytt och enklare paradigm för resursplanering gör det möjligt för projektkontor att klara resursplaneringen även i utspridda organisationer. Metoden gör det möjligt att få en optimal användning av resurserna och samtidigt garantera att alla projekt får rätt resurser i önskad omfattning och i tid. En extra finess är att denna resursplanering kan användas för att mäta effektivitet och verkningsgrad för varje avdelning. Denna metod gör benchmarking enkelt att tillämpa för ökad bevisad produktivitet i organisationen.

Denna workshop är till en del teoretisk och men visar även en lösning implementerat i ett portföljprogram baserat på en licensfri modell för projektkontor som ett exempel. Lösningen är generell och tillämpbar för många ramverk och IT verktyg. Under denna workshop visas även en lösning för hur användningen av resurser med hjälp av projektkontor I mån av tid redovisas även en modell som inbegriper projektens business case och mål samt projektets output kopplat till intressenternas krav.Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, projektstyrning, projekt, multiprojekt, kontroll, verkningsgrad, projektkoll, EPM, Enterprise, project, management, projektportfölj, projektkontor.

Uppdaterad fredag 17 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika