”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern workshop

Projektkontor och optimalt resursutnyttjande

Ledare för seminariet

Georg Silber
Georg Silber
Georg Silber har 30 års erfarenhet av projektarbete i alla roller, från konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetssäkring och företagsledning. Under sina år som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller och att skapade ett för den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett för matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 år senare fortfarande används av flera stora organisationer.

I sitt nya företag, Ln4 Solutions AB och är ny programvara för projekt och portföljer för projektkontor framtaget som bygger på direkt samverkan mellan personerna i organisationer där ledningen vill öka den effektiva resursanvändningen och där arbetet sker i projektarbetsform. Resursplaneringen är starkt förenkla och anpassat för organisationer som arbetar mer i team och passar även bättre för agila metoder och vid tillämpningar av Lean.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Governance och styrning genom projektkontor och portföljhantering av strategiska projekt står på många företags önskelista. Ändå är det få organisationer som har implementerat ett projektkontor som utgörs av mer än en person som manuellt arbetar i Excel. Resurshantering är också ett motiv för projektkontor och portföljstyrning men det målet nås emellertid sällan.

Denna workshop visar på en lösning för ett samlat grepp på projektkontor, projektportföljer och planering av resurser, där även sambandet till en organisationens olika kostnadsställen och resursägare finns med. Ett nytt och enklare paradigm för resursplanering gör det möjligt för projektkontor att klara resursplaneringen även i utspridda organisationer. Metoden gör det möjligt att få en optimal användning av resurserna och samtidigt garantera att alla projekt får rätt resurser i önskad omfattning och i tid. En extra finess är att denna resursplanering kan användas för att mäta effektivitet och verkningsgrad för varje avdelning. Denna metod gör benchmarking enkelt att tillämpa för ökad bevisad produktivitet i organisationen.

Denna workshop är till en del teoretisk och men visar även en lösning implementerat i ett portföljprogram baserat på en licensfri modell för projektkontor som ett exempel. Lösningen är generell och tillämpbar för många ramverk och IT verktyg. Under denna workshop visas även en lösning för hur användningen av resurser med hjälp av projektkontor I mån av tid redovisas även en modell som inbegriper projektens business case och mål samt projektets output kopplat till intressenternas krav.Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, projektstyrning, projekt, multiprojekt, kontroll, verkningsgrad, projektkoll, EPM, Enterprise, project, management, projektportfölj, projektkontor.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika