”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Hur gick det gågna projektåret?

Ledare för seminariet

Georg Silber
Georg Silber
Georg Silber har 30 års erfarenhet av projektarbete i alla roller, från konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetssäkring och företagsledning. Under sina år som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller och att skapade ett för den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett för matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 år senare fortfarande används av flera stora organisationer.

I sitt nya företag, Ln4 Solutions AB och är ny programvara för projekt och portföljer för projektkontor framtaget som bygger på direkt samverkan mellan personerna i organisationer där ledningen vill öka den effektiva resursanvändningen och där arbetet sker i projektarbetsform. Resursplaneringen är starkt förenkla och anpassat för organisationer som arbetar mer i team och passar även bättre för agila metoder och vid tillämpningar av Lean.

Innehåll

Vill du veta hur du mäter verkningsgraden i en organisation som arbetar projektorganiserat? Skulle du vilja styra hur det kommer att gå för det kommande året? Det går och det går att lära ut! 

Nu finns det en  metod för dig som verkligen vill få grepp om din verksamhet. Jag riktar mig till dig som sitter i en ledningsgrupp eller är chef i en matrisorganisation. En organisation där projektorganisering används för att styra och kontrollera verksamheten. I din organisation finns medarbetare som vill vara mer delaktiga och ta ett större ansvar för sig och de projekt de verkar genom.

Lär dig hur det går till att behärska alla projekt och resurser, hur du gör för att gå från en verkningsgrad på under 50 procent  upp till ett effektivt resursutnyttjande på mer än 70 procent. Du vet säkert redan att 5 procentenheter fördubblar ett normalt resultat för en organisation som ligger på 50 procent i verkningsgrad (de flesta ligger under).. 

Nedan agenda ger dig svar på hur det går till att gå från otydlighet och vaga utfästelser till tydlig och ovedersäglig information.

  1. Principer för styrning av projekt
  2. Hur medarbetarna blir delaktiga
  3. Portföljstyrning och uppföljning
  4. Resursutnyttjande och nyckeltal 

    Alltsammans under en halvdag.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, projektstyrning, projekt, multiprojekt, kontroll, verkningsgrad


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika