”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Hur gick det gågna projektåret?

Ledare fr seminariet

Georg Silber

Georg Silber har 30 rs erfarenhet av projektarbete i alla roller, frn konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetsskring och fretagsledning. Under sina r som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller. Detta ledde ven till att skapa ett fr den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett fr matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 r senare fortfarande anvnds av flera stora organisationer.

Numera arbetar Georg med ett nytt fretag, Ln4 Solutions AB och utvecklar frndringsprogram fr organisationer dr ledningen vill ka den effektiva resursanvndningen och dr arbetet sker i projektarbetsform. Han har vidareutvecklat och starkt frenklat arbetet att planera och flja upp projekt och resurser. Detta nya stt passar ven bttre fr agila metoder och vid tillmpningar av lean och TQM n det traditionella som brukar tillmpas idag.

Innehåll

Vill du veta hur du mäter verkningsgraden i en organisation som arbetar projektorganiserat? Skulle du vilja styra hur det kommer att gå för det kommande året? Det går och det går att lära ut! 

Nu finns det en  metod för dig som verkligen vill få grepp om din verksamhet. Jag riktar mig till dig som sitter i en ledningsgrupp eller är chef i en matrisorganisation. En organisation där projektorganisering används för att styra och kontrollera verksamheten. I din organisation finns medarbetare som vill vara mer delaktiga och ta ett större ansvar för sig och de projekt de verkar genom.

Lär dig hur det går till att behärska alla projekt och resurser, hur du gör för att gå från en verkningsgrad på under 50 procent  upp till ett effektivt resursutnyttjande på mer än 70 procent. Du vet säkert redan att 5 procentenheter fördubblar ett normalt resultat för en organisation som ligger på 50 procent i verkningsgrad (de flesta ligger under).. 

Nedan agenda ger dig svar på hur det går till att gå från otydlighet och vaga utfästelser till tydlig och ovedersäglig information.

  1. Principer för styrning av projekt
  2. Hur medarbetarna blir delaktiga
  3. Portföljstyrning och uppföljning
  4. Resursutnyttjande och nyckeltal 

    Alltsammans under en halvdag.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, projektstyrning, projekt, multiprojekt, kontroll, verkningsgrad

Uppdaterad måndag 20 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika