”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Outsourcing fundamentals

Företagsinternt seminarium

Ledare för seminariet


Trond Hammer

Governance Consulting AB
Föredragshållaren Tronds gråa hår kommer ifrån hans arbete inom IT outsourcing, efter att han de senaste 15 år har arbetat med IT-frågor vid American Express, EDS och HP.

Trond har en gedigen erfarenhet inom outsourcing, efter att ha arbetat med frågor inom projektledning, transition & transformation, ekonomi, försäljning och leverans.Trond arbetar numera med rådgivning inom outsourcing, alltifrån strategifrågor till förhandlingar, effektivisering och styrmekanismer.

Trond har en civilekonom utbildning från Edinburgh, samt har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanMake vs buy? Från utveckling av sourcing strategi till genomförd transition

Ett 1-dags-program med syfte att ge en roadmap för en lyckad outsourcing.

”Det enda säkra resultatet jag kan ge dig om du besluter att outsourca din verksamhet är att antalet gråa hår kommer att mångdubblas innan du är klar!”

Ibland är beslutet att göra en outsourcing drivet av externa faktorer, likaså kan det ofta vara motiverat av ekonomiske orsaker. Oberoende av orsak måste beslut om outsourcing kopplas ihop med verksamhetens behov och krav.

Syftet med detta program är att skapa en ökad förståelse för de olika faser av outsourcing – från vikten av en tydlig strategi till hur man eksekverar en bra exit management plan. Vi kommer till att använda oss av konkreta exempel i mycket stor grad för att illustrera vad som fungerar och vart farhågorna ligger.


AGENDA

Make vs buy? Vad krävs för en lyckad outsourcing?

 • Verksamhetsstrategi - Sourcing strategi (multi-sourcing, comprehensive
 •   outsourcing, selective outsourcing)
 • Är outsourcing verkligen rätt för din situation?
 • Drivkrafterna bakom
 • Hemläxa (dokumentation, kostnadsbild, kontroll)
 • ”Time kills deals"
 • Nubild till Målbild
 • Enklare men svårare - Hög lägsta nivå

Hur blir du en professionell outsourcingbeställare?

 • Klart definierade och implementerade processer (ITIL)
 • En genomgång av de viktigaste service providers på marknaden
 • Förstå leverantörens leveransmodell
 • Tydliggöra affärskraven - investera tid i din leverantör
 • Relationship och Governance
 • "Black Beard" - Kommersiellt vs Legalt
 • Nyckelpersons kontroll
 • Change
 • Innovation (institutionalisera)
 • "Dark side of the moon" - transformations förlamning

Hur får du ut effekterna?

 • Output vs input
 • Outsourcing verktygslåda (vitesmodeller, benchmarking, prismodeller)

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.
Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Trond, Hammer, Outsourcing

torsdag 16 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika