”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Open Source: Affärssystem, CRM och Business Intelligence

Företagsintern workshop

Ledare för seminariet

Anders Eriksson
Andes Eriksson

Mobila System

Anders Wallenquist
Kreawit

SEMINARIELEDARE

Välkommen till ett seminarium med Anders Eriksson, konsult och expert på affärssystem. Han har översatt och försvenskat affärssystemet webERP. Han har arbetat med diverse olika kommersiella affärssystem sedan 1983. Anders Wallenquist, Kreawit, med lång erfarenhet från Öppna System, medverkar.

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanHUVUDBUDSKAP

Open source system finns idag inom ett flertal områden dessa system blir mer och mer etablerade. Röster höjd t ex inom den offentliga sektorn om att open source system skall användas.För affärssystem går denna utveckling mycket snabbt
 • Vad är open source?
 • Vilka utvecklingsmiljöer finns?
 • Vilka open source affärstillämpningar finns det idag?
Du kommer att få en allmän översikt av open source system idag. Du kommer att få se några av de verktyg som används för att utveckla open source system.

AGENDA

Under detta seminarium kommer vi att beskriva detta samspel utifrån följande rubriker: 
 • Incheckning och kaffe
 • Open Source. Vi tittar på diverse olika företeelser inom open sourcer
 • Open Source Affärssystem (ERP), CRM och Business Intelligence (BI). system Vi gå mer specifikt in och tittar på affärssystem
 • webERP. Vi går igenom affärssystemet webERP, ett av de första affärssystemen som översatts till svenska.
 • Avslutande lunch med diskussioner

MÅLGRUPP

Seminariet riktar sig till alla som önskar en grundlig genomgång av marknaden för open source affärssystem.

 • Ekonomichef, controller eller ADB-samordnare
 • Projektledare
 • Avdelningschef
 • Ekonomisystemansvarig
 • Konsulter
 • Ansvarig för systemutveckling inom ekonomi- och verksamhetsstyrning


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Anders, Eriksson, open, source, Erp, affärssystem, öppen, källkod, CRM, Busiiness Intelligence, BI, Eriksson, Wallenquist

Uppdaterad onsdag 15 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika