”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


SEMINARIUM

Hur välja WiFi-strategi

Konferensledning
Jerker Pettersson Staxo AB

Konsult och expert på IT-nät

Berndt Lobalk, MBC Int.
Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.
Vad är WiFi?

Det är en radiosignal som sänder t.ex. Internet 100 meter från en Accesspunkt till en dator eller en maskin. WiFi håller på att övergå från entusiaststadiet till att bli nästa stora våg för att effektivisera företagens medarbetare och också utveckla affärsmodellerna.

Stora vinster med ny teknik för företag

United Parcel Service utrustar t.ex. sina väldiga distributionscentra med trådlösa nät för 120 millioner dollar. Företag räknar med 35 % produktivitetsvinst genom att den personal som sköter omlastningarna, scannar informationen direkt i nätet. Tekniken gör det möjligt att knyta olika utrustningar och t.o.m. maskiner direkt till nätet lätt och bekvämt.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKonkurrensmedel

Flygbolag börjar konkurrera genom att erbjuda passagerna att ansluta sina datorer trådlöst till Internet under flygningen och på så sätt förvandlar flygtid till arbetstid.

Ny teknik kräver nya strategier

En ny revolutionerande teknik kräver dels nya kunskaper dels integrationskunskap dels kunskap om befintliga applikationer och nätverk.

Syftet med konferensen:

Syftet är att visa:
- hur man gör en strategi
- visa möjligheter och fallgropar
- visa praktikfall
- pröva erfarenheter.

Konferensen vänder sig till :

- IT chefer och strateger
- Konsulter
- Leverantörer
- Ledningsgrupper i företag

PROGRAM
De nya IT-drivkrafterna

- Trådlösa nät WiFi
- Bredband
- Nya nätverksbolag
- Tech jättarna satsar, på vad och hur
- Fallande priser
- De nya handdatorerna
- Internettrender
- Hot spots

Hur hantera utmaningarna?

- Standards
- Säkerhet
- Räckvidd
- Dolda kostnader
- Interoperaabilitet
- Knytning till befintliga nät

Hur bygga ett WiFi nät?

- Höghastighetsförbindelser
- WiFi-accesspunkter
- Hur knyta accesspunkter till PC?
- Antenner för PC:s och programvaror
- Signalförstärkare

Hur hantera distansarbete?

- WiFi i bostaden
- Kombinationsproblem

Praktikfall 1
Hot spots som konkurrensmedel?
Praktikfall 2

WiFi i företag.
Exempel på tillämpningar

Hur gör man en strategi?

- Komplettera affärsmodellen
- Affärsprocesserna
- Arbetsteg
- Tänk stort, börja smått

Hur man lyckas med ett WiFi projekt
Hur man räknar hem en IT-investering?
Hur man säljer in en IT-investering
Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, WiFi, Pettersson, strategi, Jerker, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika