”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt MBC KONFERENS

Hur öka kundlönsamheten med analytisk CRM?

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk
,

Välkänd föreläsare och konsult med stor erfarenhet av 200 företag i 70 branscher . Samverkar sedan lång tid som föreläsare med olika utbildningsorganisationer.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKundernas lönsamhet i fokus

Kundrelaterade kostnader utgör en allt större del av företagens kostnadsmassa. Många företag behöver förbättra sin insikt om olika kundernas lönsamhet.

Affärsanalys

Det behövs stora mängder av indata för att kunna göra riktiga analyser.

Beslutsstöd

Lönsamhetsanalysen utgår en viktig grund i beslutstödssystem .

Åtgärder kopplade till analysen

Olika lönsamhetssitutioner kräver olika åtgärder.

Engångsåtgärd eller nytt styrsystem?

Det gäller att inte bara göra analysen utan införa en kontinuerlig uppföljning


Syftet med konferensen

Syfte är att ge deltagarna insikt om:

  • effektiv affärsanalys
  • hur framgångsrika företag gjort
  • nya strategier och affärsmodeller
  • business intelligence
  • nya områden för IT

Konferensen vänder sig till

Konferensen vänder sig

  • Strateger
  • Ledningsgrupper
  • Marknadsansvariga
  • Investmentmanagers
  • IT-ansvariga

Program

Effektiv affärsanalys av kunder
En ny omvärld .

Från utbudsdrivna till efterfrågedrivna affärsmodeller,

Nya affärsmodeller

Företagen blir alltmer kunddrivna och försöker förutse viktiga trender.

Hur göra en effektiv affärsanalys?

De olika stegen i en analys

Förståelse för kostnadsdrivare

Tre praktikfall

Exempel på gjorda analyser

Hur utforma ett beslutstödsystem

Värdedrivare som påverkar lönsamheten. Nödvändigt IT-stöd.

Hur fatta beslut och genomföra lämpliga åtgärder?

Vilka åtgärder kan vidtags beroende på kundernas lönsamhet?

Hur utforma ett lönsamhetsstyrningssystem

Det gäller att inte bara göra analysen en gång utan förvandla den till ett kontinuerligt styrsystem.

Lämpligt IT-stöd.

Hur utforma ett lämplig IT-arkitektur. Leverantörsöversikt

Gör så här!

En arbetsplan för att införa effektiv kundanalys.

Sammanfattning


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering, kundvård, service, management

Uppdaterad fredag 17 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika