”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Strategier för kundvård och servicemanagement

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanCustomer Relations Management

Alltfler företag intresserar sig för CRM. Ofta är dessa åtgärder IT-drivna . För att lyckas är det nödvändigt att komplettera detta med affärsdrivna åtgärder..

Så gör framgångsrika företag!

Det finns mycket att lära av framgångsrika företag. Vi visar ett antal praktikfall.

Kartläggning av värdekedjan

En utgångspunkt är att kartlägga den värdekedja i vilken företag verkar och de olika aktörerna i den och utforma
strategier för dessa.

Värdeerbjudanden

Företagen erbjuder sina kunder och andra köppåverkare ett antal nyttor i s.k värdeerbjudanden.

Mätning av kundtillfredställelse

Alltfler företag mäter regelbundet kundernas tillfredställelse.

Kundvårdsprogram

Många i företag har kontakter med kunder på olika sätt. Kundvårdsprogram lär medarbetare hur de skall bemöta kunder

Servicekoncept

Det behövs kvalitetssäkrade processerför att genomföra effektiv service.

Lämpligt datastöd

Det finns nya system för IT-stöd.

Syftet med konferensen

Syfte är att ge deltagarna insikt om:

  • hur framgångsrika företag gjort
  • nya concept och metoder
  • nya områden för IT

Program

Nya affärsmodeller

Företagen blir alltmer kunddrivna och försöker förutse viktiga trender.

Så gör framgångsrika företag!

Exempel på framgångsrika strategier

Företagets värderbjudande

En modell för att beskriva företagets erbjudna kundnytta

Servicekoncept

Hur man utformar koncept.

Så gör de bästa!

Hur framgångsrika företag utformar sina koncept

Praktikfall

Företagets processer

Hur företaget möter kunden

Kundens nyttor

Varför köper kunden?

Produktens livscykel

Att planera för livscykeln

Kundvård

Vad ingår i ett utbildningsprogram?

Lämpligt IT-stöd.

Hur utforma ett lämplig IT-arkitektur. Leverantörsöversikt.

Gör så här!

En arbetsplan för att införa effektiv kundvård

Sammanfattning

Målgrupp

Konferensen vänder sig

  • Strateger
  • Ledningsgrupper
  • Marknadsansvariga
  • Investmentmanagers
  • IT-ansvariga

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering, kundvård, service, management


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika