”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur Controllern kan bli effektiv kommunikatör

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Mera tid till att inspirera

Genom att ta hjälp av IT-stöd kan controllers frigöra mera tid till att ägna sig åt bättre förklara ekonomiska samband och inspirera till lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Kunna förstå det egna företaget

För att kunna förklara måste controllern själv färstå hur det egna företaget fungerar både på marknaden och internt.

Från analytiker till coach

För att ett företag skall kunna bevara och förbättra sin lönsamhet så måste alla i företaget ha en gemensam referensram och dela dess vision. Alla måste förstå företagets strategi ,affärsidé, dess värdeerbjudan, vilka kunderbjudandet det har och hur det tjänar pengar. Här blir controllerns nya roll allt viktigare.

Det gäller att inte bara kunna göra korrekta analyser, det gäller att kunna förmedla , presentera, förklara och inspirera medarbetarna att förstå ekonomisk information.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanSyftet med konferensen

Syfte är att ge deltagarna insikt om:

  • vad som skall presenteras
  • hur presentera ekonomiskt information
  • lämpliga referensramar för företag
  • hur möta olika personlighetstyper
  • effektiv talekonst
  • framgångsrika presentationsmetoder

Målgrupp

Konferensen vänder sig

  • Controllers
  • Ekonomichefer
  • Ledningsgrupper
  • Alla involverade i budget och rapport

Program

Controllern som kommunikatör!

Förstå Ditt företag!

För att kunna kommunicera krävs en god förståelse för hur företaget tjänar pengar. Det gäller att förstå dess mission, vision, affärsmodeller, värderbjudande, affärs-strategier . affärsprocesser och Du-Pont-modell och beslutsstödssystem etc.

Värdedrivare

Det finns ett antal värdedrivare, microdrivare och kostnadsdrivare som påverkar företagets resultat. Bakom dessa ligger konkreta åtgärder som måste kommuniceras.

Lämpliga referensramar

Förutom modeller som förklarar ekonomiska samband har nya referensramar som Balanced scorecard med olika fokus börjat användas med framgång förutom de traditionella ekonomiska modellerna.

Controllerns nya roll

Många controllers har fått lägga all sin tid på att ta fram information och inte haft tillräckligt tid att presentera den.
Detta börjar nu ändras.

Presentationsmetoder

Det finns effektivt datastöd för att ta fram och sprida information via olika media.

Hur kommunicera med olika personlighetstyper

Det finns 4 olika personlighetstyper hos beslutsfattare och medarbetare som kräver olika argument. Det gäller att anpassa det egna budskapet och framförandet efter mottagarna.

Framförande och retorik

Att behärska framförandetekniker kräver övning. Det finns mycket att lära av framgångsrika retoriker. Ett antal exempel visar framgångsrika talares strategier.

Gör så här

Sammanfattning.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, Controllern, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering, kommunikatör


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika