”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Från backspegel till att se genom vindrutan

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanFramtiden oförutsägbar

Sedan terrorattacken den 11 september 2001 har världsekonomin varit allt svårare att förutsäga. Av rädsla hos passagerna har t.ex trafikflyget drabbats hårt. Det flyttar intresset i företagen från historien till att försöka förutse framtiden.

Backspegelsystem

IT-utvecklingen när det gäller styrsystem hittills har gällt affärssystem och ekonomisk rapportering, vilket kan jämföras med att köra en bil baserat på information som syns i backspegeln.

Att se genom vindrutan

Nu gäller det för företagen att se genom vindrutan. Händelseutvecklingen i ekonomin har bidragit till att farten i förändringarna har ökat.

Reagera snabbt

För företagen gäller det att reagera snabbt på efterfrågeändringar. Den traditionella utbudsekonomin fungerar inte längre. Det gäller att sälja först och tillverka och leverera sedan.

Ny områden för IT

Nu finns det system som kan spåra mönster i mängder av informationspartiklar.

Syftet med konferensen

Syfte är att ge deltagarna insikt om:

  • viktiga omvärldstrenderhur öka företagets framförhållning
  • nya strategier och affärsmodeller
  • business intelligence
  • nya områden för IT

Program

Ny omvärld kräver nya företags strategier

För att hantera en allt osäkrare framtid byter företagen strategi från utbud till On-demand dvs efterfrågestyrning. Först när kunden beställer tillverkas varan vilket sker hos persondatortillverkaren Dell.

Nytt fokus för styrsystem. On-demand

De flesta företag har skaffat sig affärssystem som ger s.k beckspegelstyrning. Vad som hänt analyseras och från detta drar man ut trender emot framtiden. Med en osäker omvärld så fungerar inte detta.

Framtidsorientering av styrningen

Den nya utmaning för styrsystemen är att se framåt, och då fordras nya kunskapar och insikter både hos företagsledningen och hos controller.

Nya referensramar behövs

För att tolka allt informationen behövs nya referensramar som inforamtionsfragmenten kan hängas upp på.

Behov av kommunikation

Alla i företag måste få förstå hur det fungerar och hur deras arbete bidrar till företagets resultat.

Boardroom scorecard

Ett heltäckande concept för styrning av on-demandföretag presenteras.

Nya IT-hjälpmedel.

Nya kraftfulla programvaror har kommit. Exempel på olika typer.

Gör så här

Med utgångspunkt från aktuella praktikfall samanfattas hur deltagarna kan starta upp arbetet i det egna företaget.

Målgrupp

Konferensen vänder sig

  • Strateger
  • Ledningsgrupper
  • Marknadsansvariga
  • Investmentmanagers
  • IT-ansvariga

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, backspegel, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering, vindrutan


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika