”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Analytical Intelligence - Business Intelligence

Ledare för seminariet

Välkommen till ett spännande seminarium om hur Du kan räkna hem Dina projekt med Berndt Lobalk, MBC International, välkänd föreläsare och konsult med stor erfarenhet av 200 företag i 70 branscher och specialist på strategier och styrsystem och IT-trender. Han hör dessutom till Dataföreningens 50 dataveteraner, som startade IT branschen i Sverige

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanProgram

Ny omvärld kräver nya företags strategier

För att hantera en allt osäkrare framtid byter företagen strategi från utbud till On-demand dvs efterfrågestyrning. Först när kunden beställer tillverkas varan vilket sker hos persondatortillverkaren Dell.

Nytt fokus för styrsystem. On-demand

De flesta företag har skaffat sig affärssystem som ger s.k beckspegelstyrning. Vad som hänt analyseras och från detta drar man ut trender emot framtiden. Med en osäker omvärld så fungerar inte detta.

Framtidsorientering av styrningen

Den nya utmaning för styrsystemen är att se framåt, och då fordras nya kunskapar och insikter både hos företagsledningen och hos controller.

Nya referensramar behövs

För att tolka allt informationen behövs nya referensramar som inforamtionsfragmenten kan hängas upp på.

Behov av kommunikation

Alla i företag måste få förstå hur det fungerar och hur deras arbete bidrar till företagets resultat.

Boardroom scorecard

Ett heltäckande concept för styrning av on-demandföretag presenteras.

Nya IT-hjälpmedel.

Nya kraftfulla programvaror har kommit. Exempel på olika typer.

Gör så här

Med utgångspunkt från aktuella praktikfall samanfattas hur deltagarna kan starta upp arbetet i det egna företaget.

Målgrupp

Konferensen vänder sig

  • tillföretagsledningar och ledningsgrupper
  • CIO
  • konsulter
  • leverantörer


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt Lobalk, Business Intelligence, Analytical, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering,


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika