”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Över 90% av säljförsöken misslyckas att gå till avslut
- Rätt lösning till fel kund? -

Företagsinternt seminarium

Ledare för seminariet

Karsten Viden

Karsten Viden har lång erfarenhet som IT-chef och kvalitetschef på ett marknadsledande transport och logistikföretag och som konsult och föreläsare inom ämnesområden som kundfokus, kundkvalitet och tillväxt. Han lägger stort fokus på gränssnitten mellan kund, leverantör och marknad. ”För att nå varaktig framgång måste du göra livet lättare för dina kunder”, säger Karsten

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanHUVUDBUDSKAP

Nu är det rätt tid att gå på seminarium och bli inspirerad och motiverad att se din verksamhet från en ny vinkel. ”Varför blir inte våra lösningar bra produkter och tjänster, när andras blir så bra?” Är det bara tur att man får fram en succéprodukt? Hur kommer det sig att IPOD blev så bra? Varför har vi inte fler miljöbilsalternativ? Vem är Din kund och vem är Din köpare? Är det inte samma sak? Dessa är några av de frågor vi tar med oss när vi går igenom processen att nå fram till lösningar, produkter och tjänster som står i samklang med Din Marknad.

MÅLGRUPP

Seminariet riktar sig till personer inom företagsledning, IT-strateger, produkt och tjänsteutveckling, marknad, försäljning och kundkvalitet.

    AGENDA

  • Hur tar vi fram nya lösningar och produkter?
  • Hur vet vi vilken marknad och produkt vi skall fokusera på?
  • Hur identifierar vi vem som köper vårt erbjudande?
  • Hur vet vi om vi har en potentiell vinnare?
  • Hur skapar vi en konkurrensfördel?
  • Hur skapar vi minnesvärda koncept till våra kundlösningar?Hur talar vi om att problemen är lösta och att de kan köpa från oss?
  • Hur håller vi utvecklingsprocessen vid liv?

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: "Karsten, Viden, workshop, seminarium"


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika