”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


WORKSHOP

Att göra en kort/långlista med leverantörer av affärssystem

Företagsintern workshop

Ledare för denna workshop


Sören Janstål

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanBakgrund och syfte med denna workshop är

  • att ge er en bra uppfattning om vilka leverantörer som är lämpliga för det nya affärssystemet
  • att ge gemensam värderingsgrund bland om vilka aspekter upphandlingsprocessen ska handla om.
  • att ge er uppfattning om nya möjligheter som tillkommit sedan affärssystem anskaffades förra gången.

Målgrupp

I denna workshop bör alla som deltar upphandlingsprojektet vara med. De är projektledare, andra projektdeltagare, beställare, medlemmar i referensgupp och styrgruppsmedlemmar.En stor fördel är, om det finns en färdig kravspecifikation framtagen. Men det är inte nödvändigt

Agenda

  • Kort genomgång av förutsättningar. Tex kravspecifikation, branschspecifika behov och omfattning av moduler och volymer
  • Specifikation av 5-15 kärnkrav
  • Långlista på tänkbara system. Baserat på kärnkrav och andra förutsättningar lista på 8-10 tänkbara system och leverantörer
  • Nedbantning till kortlista. Framtagning av kriterier för nedbantning av långlista. Framtagning av kortlista om 4-5 system
  • Planering för fortsatt upphandling

En PowerPoint fil finns att ladda ner som beskriver sammanhanget för denna workshop

Sören Janstål, Data Research DPU AB, Lidingö
Tel.: 08 - 446 07 71
E-post


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, seminarium, workshop, Sören, Janstål, affärssystem, kortlista, långlista


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika