”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern workshop i fyra olika fördjupningsversioner

Hur vinna över dina konkurrenter - för leverantörer av affärssystem

Ledare för denna workshop


Sören Janstål

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanBakgrund och syfte med denna workshop är

Syftet är att gå ökad kännedom om

 • vilka konkurrenter är
 • vilka styrkor konkurrenterna har
 • vilka svagheter konkurrenterna har
 • vilka åtgärder som behövs för den egen marknadsföringen och produktutveckling

Målgrupp

I denna workshop bör alla som deltar i

 • marknadsföring
 • produktutveckling
 • konsulting
 • kundansvariga

hos affärssystemleverantörer och partner till affärssystemleverantörer. Denna workshop är även lämplig för data- och verksamhetskonsulter som vill specialisera sig på ett nytt affärssystem.

Agenda

 • Hur ser marknaden ut.
  • Bostonmatrisen
 • Trender
  • SaaS
  • Molnet
  • Open Source
 • Prispress
  • Nya prismodeller
  • Nya affärsmodeller
 • Vilka är dina konkurrenter
 • Styrkor och svagheter hos konkurrenterna

Sören Janstål, Data Research DPU AB, Lidingö
Tel.: 08 - 446 07 71
E-post


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, seminarium, workshop, Sören, Janstål, affärssystem, konkurrenter, leverantörer

Uppdaterad fredag 17 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika