”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern IT Plan kurs

Dimensionell modellering

Lärare

Peter Söderström, IT plan. Peter är rektor för Dataföreningens skola för Databas-arkitekter. Han har arbetat som konsult med dimensionell modellering i tio år och skrivit en bok i ämnet.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanVad Du lär Dig

Efter genomgången kurs kan Du skapa dimensionella modeller lämpade för datalager och beslutsstödstillämpningar. Du har förståelse för de grundläggande begreppen när det gäller sådan modellering och när tekniken är tillämpbar.

Målgrupp

Personer som skall utforma system för beslutsstöd eller datalager. Personer som är kravställare på sådana.

Hands-on

Stjärnmodeller motiveras till stor del av att icke IT-kunniga personer på ett tillförlitligt sätt skall kunna använda generella verktyg för analys. På kursen får Du prova vilka egenskaper en stjärnmodell har när används via ett generellt analysverktyg.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskapskrav. Det är en fördel deltagarna har arbetat med modellering i någon form.

Uppläggning

Kursen inleds med en genomgång av teorin för dimensionella modeller. Ett antal praktikfall gås igenom. Deltagarna får lösa modelleringsuppgifter både självständigt och i grupp.

Dokumentation

Dokumentationen beskriver steg för steg hur man bygger en dimensionell modell. Framställningen kommer i övrigt nära följa de principer som beskrivs i boken Data Warehouse – Datalager, verksamhet, metod, teknik skriven av kursledaren (Dataföreningens förlag).

Kursens innehåll

  • Principer för dimensionell modellering.
  • Grundläggande begrepp definieras och gås igenom: Dimension, faktatabell, stjärnstruktur, snöflingestruktur; jämförelse med normaliserade strukturer.
  • Betydelsen av summatabeller och långsamt föränderliga dimensioner. Olika typer av verktyg.
  • Metodkedja, prestandaaspekter, strukturella aspekter.. Byggande av begreppsmodell.
  • Grupparbetsuppgifter.
  • Presentation av lösning (-ar). Genomgång av lärarens förslag till lösning.
  • Deltagarna får pröva generella verktyg som använder stjärnmodeller.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: IT Plan, Dimensionell, modellering, Peter, Söderström, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, Stjärnmodelle


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika