”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern IT Plan kurs

Dimensionell modellering

Lärare

Peter Söderström, IT plan. Peter är rektor för Dataföreningens skola för Databas-arkitekter. Han har arbetat som konsult med dimensionell modellering i tio år och skrivit en bok i ämnet.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanVad Du lär Dig

Efter genomgången kurs kan Du skapa dimensionella modeller lämpade för datalager och beslutsstödstillämpningar. Du har förståelse för de grundläggande begreppen när det gäller sådan modellering och när tekniken är tillämpbar.

Målgrupp

Personer som skall utforma system för beslutsstöd eller datalager. Personer som är kravställare på sådana.

Hands-on

Stjärnmodeller motiveras till stor del av att icke IT-kunniga personer på ett tillförlitligt sätt skall kunna använda generella verktyg för analys. På kursen får Du prova vilka egenskaper en stjärnmodell har när används via ett generellt analysverktyg.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskapskrav. Det är en fördel deltagarna har arbetat med modellering i någon form.

Uppläggning

Kursen inleds med en genomgång av teorin för dimensionella modeller. Ett antal praktikfall gås igenom. Deltagarna får lösa modelleringsuppgifter både självständigt och i grupp.

Dokumentation

Dokumentationen beskriver steg för steg hur man bygger en dimensionell modell. Framställningen kommer i övrigt nära följa de principer som beskrivs i boken Data Warehouse – Datalager, verksamhet, metod, teknik skriven av kursledaren (Dataföreningens förlag).

Kursens innehåll

  • Principer för dimensionell modellering.
  • Grundläggande begrepp definieras och gås igenom: Dimension, faktatabell, stjärnstruktur, snöflingestruktur; jämförelse med normaliserade strukturer.
  • Betydelsen av summatabeller och långsamt föränderliga dimensioner. Olika typer av verktyg.
  • Metodkedja, prestandaaspekter, strukturella aspekter.. Byggande av begreppsmodell.
  • Grupparbetsuppgifter.
  • Presentation av lösning (-ar). Genomgång av lärarens förslag till lösning.
  • Deltagarna får pröva generella verktyg som använder stjärnmodeller.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: IT Plan, Dimensionell, modellering, Peter, Söderström, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, Stjärnmodelle

Uppdaterad lördag 18 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika