”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Att planera och organisera
verksamhetens IT-arkitektursatsninga
r

Företagsinternt seminarium

LEDARE FÖR SEMINARIET

Seminariet leds av Karl Wessbrandt, IT managementkonsult i Wessbrandt Management AB, inriktad på hantering av elektronisk information, utformning av verksamhetsprocesser, interoperabilitet och arkitektur. Han var tidigare utvecklingsstrateg på Verva och Statskontoret.

Karl har utrett och följt arkitekturutvecklingen och har medverkat i EU-samarbetet på området vilket har gett en bred insikt i arkitekturområdet och trenderna inom svensk och europeisk offentlig förvaltning.

Han har lång och bred erfarenhet från IT-branschen och offentlig e-förvaltning och han anlitas ofta som konferensledare, föreläsare och skribent. Karl har även erfarenhet från svenska och internationella standardiseringsgrupper, har varit Sveriges expert i EU-projekt har av AIIM International utnämnts till Master of Information Technologies.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanHUVUDBUDSKAP

Verksamhets- och IT-arkitekturer har existerat i ca 20 år men har fått spridning först på 2000-talet. Rätt utnyttjad är arkitekturutveckling ett effektivt verktyg för att effektivisera hela verksamheten. Jämfört med byggnadsarkitektur är detta dock unga arkitekturdiscipliner, där mycket utveckling och erfarenhetsutbyte återstår.

En generell definition är att ”Arkitektur är läran om formgivning och struktur”.

Arkitektur kan alltså tillämpas för att utforma och strukturera alla typer av komplexa system.

De flesta arkitekturmodeller eftersträvar en helhetssyn på någon nivå.

Ramverk ska underlätta för ansvariga att – på ett strukturerat sätt – ställa och få svar på frågor som ”hur”, ”när”, ”vad”, ”varför” och ”av vem”.

Därunder kan man sedan inordna verksamhets-, applikations-, informations-, system-, IT-, säkerhetsarkitekturer osv. i olika konstellationer. Arkitekturerna berör således hela verksamheten och är inte bara en IT-fråga.

Interoperabilitetsarkitekturer beskriver utbytet mellan organisationer samt de förutsättningar som behövs för att behandla information över organisations- och nationsgränser.

Det finns alltså ett stort antal arkitekturmodeller och –discipliner för olika syften och detaljeringsgrader och det gäller att förstå samband och skillnader och att välja rätt inriktning för de egna behoven.

En avgörande framgångsfaktor är också att arkitekturverksamheten får en organisatorisk placering och förankring så att resultaten verkligen kan påverka utvecklingen och komma till praktisk användning.

MÅLGRUPP

Beslutsfattare och strateger som behöver förstå behovet och den praktiska verksamhetsnyttan, men också de organisatoriska, ekonomiska och tekniska kraven på att införa en effektiv arkitekturverksamhet med en eller flera olika arkitektroller.

Dit hör ledningsgruppsmedlemmar, verksamhetsutvecklare, process- eller systemägare, IT-chefer, arkitekter, projektledare, arkivarier med flera.

INNEHÅLL

Behov, motiv och förväntade nyttor av att införa arkitekturarbete

Inriktningar och samspel mellan olika arkitektroller

  • IASAs modell för arkitektroller
  • Dataföreningens olika arkitektutbildningar

Exempel på ramverk och arkitekturer, samband och tillämpningsområden

  • Zachman, TOGAF
  • EIF och nationella arkitekturriktlinjer inom EU

Vetenskap eller religion, att välja leverantörs- eller standardinriktning

  • Öppna standarder
  • Open Source

Beroenden av omvärlden, vem styr vem, potentiella konflikter

Top-down, bottom-up eller annan strategi beror på mål, utgångsläge och kultur 

Hyllvärmare eller verksamhetsnytta - Organisatoriska aspekter för att nå ut

Kostnads-nyttoaspekter på arkitekturverksamheten

Vad blev det av Service Oriented Architecture (SOA)?

 Hur påverkas arkitekturen av Cloud Computing (”molnet”)?

 Programvarustöd för arkitekturmodellering

 Arkitekter och ”arkitektfirmor”

 Föreningar, konferenser, länkar

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.
Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Anders, Nilsson, Lars, Wijkman, proaktiv IT, verksamhet, Balanserat, styrkort, balanced, score , card

Uppdaterad fredag 17 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika