”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern workshop

Ta full kontroll över portföljer, resurser och projekt! - Hands On

1+1 dag med Georg Silber som lär ut det du behöver veta för att kontrollera organisationens resurser och projekt.

Ledare fr seminariet

Georg Silber

Georg Silber har 30 rs erfarenhet av projektarbete i alla roller, frn konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetsskring och fretagsledning. Under sina r som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller. Detta ledde ven till att skapa ett fr den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett fr matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 r senare fortfarande anvnds av flera stora organisationer.

Numera arbetar Georg med ett nytt fretag, Ln4 Solutions AB och utvecklar frndringsprogram fr organisationer dr ledningen vill ka den effektiva resursanvndningen och dr arbetet sker i projektarbetsform. Han har vidareutvecklat och starkt frenklat arbetet att planera och flja upp projekt och resurser. Detta nya stt passar ven bttre fr agila metoder och vid tillmpningar av lean och TQM n det traditionella som brukar tillmpas idag.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna kurs i två olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- 2 dagars. Se pris nedanInnehåll

Detta är en kurs för dig som är i ledningsfunktion, har linjechefsansvar i matrisorganisationen eller är verksam i ett projektkontor. Under kursen får du praktiskt användbara ”verktyg” för att underlätta och förbättra din verksamhet med. Vi diskuterar tekniker för att tillämpa välkända metoder som PRINCE2, Scrum, DSDM/Athern, Critical Cain och Earned Value Managament. För att exemplifiera och illustrera används en Excel-applikation avsedd för projektledare (ingår som en del av dokumentationen). Avsikten med kursen är att du påtagligt ska kunna öka effektiviteten och transparensen i den egna projektverksamheten. De tekniker som lärs ut utgår från ett nytt enklare paradigm för resursplanering av projekt som passar bättre ihop med dagens verklighet. Det räcker att planera resursinsatser per projekt och medarbetarnas planering är flexibel och de behöver bara redovisa använd tid per projekt.

Dag 1: Vi diskuterar governance och vad ett projektkontor gör, redovisar en projektmodell som ger ledningen kontroll och gör projekten transparanta. Speciellt redovisas en process för resursplanering som utgår från lednings strategiska styrning och linjechefernas resursallokering. Kursen lär ut hur resurseffektiviteten kan mätas. Uppföljning mot milstolpar, av projektmål och hantering av intressentgodkännanden är också en viktig del i kursen.

Vi diskuterar även hur en organisation som vill arbeta projektbaserat integrerar linjens befattningar och ansvar med projektverksamhetens roller. Fortsatt redovisning av en projektmodell som styr hela livscykeln från ett första förslag ända fram till en slutleverans med utvärderad målsättning och nyttorealisering. Beslutsprocessen och de dokument som behöver finnas kommer exemplifieras. Beräkningsmodell av förseningars påverkan på ROI diskuteras.

Dag 2: ”Hands On” med projektledarens verktyg i en Excel-applikation speciellt utvecklad av Ln4 Solutions AB. Varje deltagare får för eget bruk med sig denna applikation. Den utgör ett kraftfullt verktyg för projektledare som leder ett team och som arbetar med agil planering. Vi går igenom agil planering i timeboxar och sprintar, redovisar med ”Burndown” diagram och visar hur Earned Value Management enkelt kan tillämpas för att utvärdera progress. Planering och estimering av aktiviteter i timeboxarna kontra planering av lösningsleveranser mot milstolpar, definiera projektmål och redovisning av uppnådda krav och redovisning i radardiagram med möjlighet till realistisk måluppfyllnad.

Projektmodellen i Excel-applikationen omfattar:

  • Beslutspunkterna BP1, BP4,och BP5 i projektmodellen med relevanta beslutsunderlag.
  • Övergripande baselineplanering med periodisering alá PRINCE2.
  • Planering och rapporterinng av resurstimmar för personerna i ett projektteam.
  • Agil planering av aktiviteter i en Timebox och uppföljning  med burndown och earned value.
  • Planering och uppföljning av lösningsleverabler och planering av milstolpar.
  • Scope Management och avstämning mot projektmål, intressenter och krav.
  • Planering och uppföljning av inköp och kostnader.
  • Riskmanagement med Miniriskmetoden.

Förstå metoderna genom många praktiska övningar i Excel-applikationen!Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, projektstyrning, projekt, multiprojekt, kontroll, verkningsgrad, projektkoll, EPM, Enterprise, project, management, projektportfölj, projektkontor.

Uppdaterad onsdag 15 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika