”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Hemligheter som skapar framgångsrika människor

Företagsinternt seminarium om personlig utveckling

Ledare för seminariet

Karsten Viden

Karsten Viden har lång erfarenhet som IT-chef och kvalitetschef på ett marknadsledande transport och logistikföretag och som konsult och föreläsare inom ämnesområden som kundfokus, kundkvalitet och tillväxt. Han har nu breddat ämnesområdet med föreläsningar och seminarier inom ledarskap och personlig utveckling. ”Ett företags resultat är i slutändan summan av alla medarbetares handlingar och aktiviteter”, säger Karsten

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanHUVUDBUDSKAP

Om du verkligen vill ge dina medarbetare någonting som de har nytta av, då skall du ge dem detta seminarium. Vi tar upp frågor som hur man åstadkommer framgång. Vad är det som gör att vissa människor lyckas och andra inte? Finns det några principer som gör att man lyckas? Hur gör egentligen framgångsrika människor? Seminariet åskådliggör principerna för varaktig framgång och du får med dig verktyg och övningar som du har nytta av.

Exempel på hemligheter är den framgångsrika säljaren som vet att envishet och uthållighet är den viktigaste egenskapen hos högpresterande säljare. Han vägrar helt enkelt att ge upp. De flesta av oss andra (94 %) ger upp efter 4:e kundsamtalet, trots att 60 % av affärerna sker efter 4:e samtalet.

Steve Jobs på Apple tjatade ständigt på sina medarbetare att de måste börja med de kundupplevelser de vill ge kunderna och därifrån arbeta sig bakåt mot tekniken, inte tvärtom.

MÅLGRUPP

Seminariet riktar sig till chefer som vill ge sina medarbetare något alldeles extra.

    AGENDA

  • Vår grundsyn
  • Att skylla ifrån sig
  • Vad vill du egentligen
  • Bromsklossarna
  • Din självbild
  • Att visualisera
  • Att bekräfta
  • Att njuta av sin framgång

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: "Karsten, Viden, workshop, seminarium"


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika