”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium

Nu kommer 4:e generationens affärssystem

Vilka nya nyttor kommer det att ge?
Klicka här för fler videos från DPU

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.


Sören Janstål

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i tre olika fördjupningsversioner

- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Nu kommer nästa generation affärssystem, den fjärde. Den andra generationen standardsystemen kom på marknaden under 80- talet för olika funktioner i företaget som ekonomi, reskontra, MPS och Order-Lager-Fakturering. De mötte företagens behov av att organisera om sig i mindre resultatenheter och divisioner.

I den tredje generationen började företagen tänka i affärsflöden och processer och utnyttja de möjlighetsfaktorer som client-serverteknik erbjöd att sprida datakraften till användarnas PC-ar med nya grafiska gränssnitt. För att utnyttja detta började programvaruföretagen leverera totalintegrerade affärssystem med standardiserade affärsprocesser. Enligt DPU:s Bostonmatris befinner många av affärssystemen i byrackestadiet.

5 nya möjlighetsområden, smarta mobiler och plattor, mobilnät, sociala media, Big data och Fast data har nu nått en ny fas som möjliggör nya språng. Datakraften sprids till flera mobila användare nu till mobile enheter som smarta telefoner och plattor med appar genom nya levererans- och prismodeller som Saas. Det möjliggör kraftiga effektiviseringar. Sociala media befinner sig i stark utveckling vilket gör att marknadsförarnas intresse för att behandla denna informationsmängd ökar starkt.

De monolistiska affärssystemen måste nu förändras i grunden och modulariseras för att möta de nya kraven från företagen. Det leder till att framtidens affärssystem ser radikalt annorlunda ut. Det berör alla som har ett affärssystem och vill vitalisera eller för de som funderar på att köpa ett nytt system. Det behovs en strategi för att övergå till nästa generation.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med  affärssystem. Dessa kan vara:
 • Ekonomer och användare
 • IT-strateger
 • IT-chefer
 • Kravspecialister
 • Konsulter
 • Leverantörer
 • Upphandlare och utvärderare

Program

Inledning

Vad driver utvecklingen av affärsystem?

 • Företagstrender att reagera snabbare
 • IT-teknologiska trendernas konsekvenser
 • Vilka nya egenskaper måste tillföras?
 • Behov av integration och komponentisering
 • SOA-tänk
 • Nya pris- och leveransmodeller 

En blåkopia för framtidens affärssystem

 • Egenskaper och beståndsdelar
 • Arkitekturtänkande och teknikkrav
 • Uppdelning i återanvändbara tjänster 

Praktikfall

 • Kostnadssänkning med 70%

Leverantörsöversikt

 • Gamla och nya spelare
 • Kriterier för val 

Hur utforma en strategi för att byta till 4:e generations affärssystem?

 • Utgå från företagets affärsmodell
 • Önskade resultateffekter
 • Exempel på kravspecifikation
 • Hur skapa ett business case
 • Hur byta leverantör och system 

Sammanfattning


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, SOA, affärssystem, nästa, generation, fjärde, Sören, Janstål, Big, data, Fast, molnet, mobiler, social


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika