”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Elektronisk Fakturahantering och skanning

Företagsintern workshop

Ledare för seminariet

_

Seminariet leds av Lars Frick samt Ola Jonsson. Båda har lång erfarenhet av upphandling, projekt samt marknadsbevakning av fakturahantering, e-handel samt skanning. Lars har en bakgrund från bolaget Inspectum och ansvarar bland annat för de marknads- och kundnöjdetsundersökningar som görs varje år hos kunderna till de ledande leverantörerna inom skanning, e-faktura, affärssystem samt elektronisk fakturahantering. Ola kommer från managementbolaget Cibol Konsult och arbetar till vardags med upphandlingar samt projekt kring elektronisk fakturahantering, skanning, e-handel samt inköp.

Ola samt Lars har arbetat i mer än tio år hos både upphandlande samt säljande företag på fakturahanteringsmarknaden. Både Ola och Lars anlitas ofta som föreläsare och talare vid evenemang som berör upphandling, processer, trender och framtid inom fakturahantering.

    Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedan


Kursbeskrivning

Elektronisk fakturahantering har på senare tid fått ett enormt genomslag och blivit en självklarhet i flertalet organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Fler och fler verksamheter har upptäckt den stora besparingspotentialen och de många fördelarna som elektronisk fakturahantering innebär. Har du funderat på hur din orhanisation skall genomföra ett införande av elektronisk fakturahantering? Tillsammans med oss så går vi igenom ett projekt och det du behöver veta kring såväl upphandling som genomförande.

Vinsterna med elektronisk fakturahantering kan vara mer än rena kostnadsbesparingar. Förutom att administrationskostnaderna minskar, görs bokslutsarbetet också smidigare. Vi tittar på hur du kan spara samt effektivisera din vardag. Frågeställningar som berörs är bland annat hur du räknar på detta och framför allt hur du kan följa upp ett lyckat projekt.

Är din verksamhet redo att anpassa sig till den nya teknologin som möjliggör intressanta affärsmöjligheter och effektiviseringsvinster? Vi erbjuder er att samlas tillsammans med experter inom elektronisk fakturahantering för att utbyta erfarenheter kring upphandling, införande och projekt samt framtiden. Missa inte detta tillfälle att öka din kunskap och få inspiration att utveckla elektronisk fakturahantering i din organisation.

Vem bör delta?

Kursen vänder sig till de i organisationen som kommer att delta i upphandling och införande av ett fakturahanteringssystem. Det kan vara fakturahandläggare. processägare, ekonomi- eller redovisningschef samt IT-personal. Kursen kräver inga tekniska förkunskaper.

Agenda

Elektroniskt fakturahanteringssystem

Hur ser hela fakturaprocessen ut, övergripande?
Vad är ett fakturahanteringssystem?
Vilka är argumenten för att införa fakturahantering?
Fördelar och eventuellt nackdelar?
Vilka effekter kan man uppnå?
Egen eller outsourcad fakturahantering? 

Data- och bildfångst (Skanning)

Vad är ett skanningssystem, övergripande?
Vilka är argumenten för att införa skanning?
Fördelar och eventuellt nackdelar?
Vilka effekter kan man uppnå?
Egen eller outsourcad skanning? 

e-faktura

Vad är e-faktura, övergripande?
Vilka är argumenten för att införa e-faktura?
Fördelar och eventuellt nackdelar?
Vilka effekter kan man uppnå?
Egen eller outsourcad e-faktura? 

Beröring med Inköp

Integration samt matchning mot inköp, övergripande.

Standarder, lagring och säkerhet

Standarder.
Säkerhetskrav, till exempel signaturer, attester, spårbarhet.
Arkivering, lagring av fakturor och legala aspekter.

Integration
Integration med verksamhetens befintliga system.
Ekonomisystemet.
Web, behörigheter och tillgång. 

Fakturahanteringsprodukter

Måste och bör funktionalitet.
Tekniska plattformar och användargränssnitt.
Exempel på urvalskriterier och prisbild.

Kostnader och besparingar

Engångskostnader och löpande driftskostnader.
Besparingspotential, hårda och mjuka faktorer.
Exempel på införandekostnader och kalkyler.
Vikten av Business Case samt KPI. Mätningar och uppföljning av införandet. 

Behovsanalys, kravspecifikation och upphandling

Checklista. Kravspecifikation på skanning samt fakturahantering.
Exempelprojekt och tider.
Cecklista. Offertförfrågan och jämförelse av offerter. Prisstablilisering.
Checklista. Viktning av leverantörer.
Erfarenheter från upphandlingar. ”Att tänka på” 

Marknaden

Ledande leverantörer – marknadsandelar.
Checklista. Inspectum rapporten – Kundnöjdhet, marknadsandel och referenser på svenska leverantörer.

Framtidstrender.
En kort titt på mässor och konferenser, rapporter och webbadresser.


Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, seminarium, Lars, Frick, Ola, Jonsson, Inspectum, Cibol, fakturahantering, skanning, scanning, attest, attester, fakturaatest, fakturaattester

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Uppdaterad fredag 17 februari 2012