”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


2 dagars företagsintern workshop

Extended DISC

Certifiering på ett verktyg för organisationer som utvecklar sina medarbetare

Ledare för denna Workshop

Hélène Karlsson, ProficoN

Helénè brinner för att få till lönsamma och bestående förändringar som är bra både för dina kunder, företaget och medarbetarna. Hélène vill att du ska lyckas.

Hélène har dokumenterad erfarenhet av framgångsrika förändringsprocesser både inom kundservice, reklamationshantering, försäljning och vid implementeringen av affärssystem som t ex SAP.

Hélène grundläggande filosofi är att kombinera affärsmässighet med vetskapen om att förändringar sker endast om människan vill. Lönsamhet är nödvändig för all verksamhet och den kan bara åstadkommas om man har sin kund i centrum. Bra kommunikation är grundläggande för att få människor att vilja vara med på förändringståget.

För ytterligare information om Hélène klicka här!

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna kurs i två olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- 2 dagars. Se pris nedan


Beskrivning till denna workshop

Extended DISC ® är ett effektivt verktyg som skapar självinsikt hos individer, team och organisationer kring beteenden och kommunikation.

Extended DISC® ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas.

Varför Extended DISC?

Er organisation ser troligen, som de flesta organisationer idag, era medarbetare som er mest värdefulla tillgång. Ni inser att era anställda skapa konkurrensfördelar och är avgörande för hur framgångsrik er organisation skall vara i framtiden.

Informationen om vilka beteenden som passar bäst i er bransch eller i olika roller i företaget är värdefull och viktig i det strategiska arbetet. Detta gäller både vid rekrytering av nya medarbetare samt vid utveckling av dem som redan finns i er organisation. Idag är även informationen om varför man tappar viktiga resurser, i värsta fall till konkurrenter, en central fråga.

Vill ni göra bättre strategiska och taktiska beslut och förbättra era resultat? Extended DISC ger er deninformation ni behöver.

Extended DISC verktyg

 • Personprofil
 • Rollprofil
 • Teamprofil
 • Arbetsparanalys
 • Jobbanalys
 • Öppen 360°
 • Undersökningsplatform

Fördelar Extended DISC

 • Inga fasta kostnader
 • Finns på 48 olika språk
 • Tillgängligt runt om i hela världen i 50 olika länder
 • Flera tolkningsdimensioner
 • Allt i samma plattform
 • Enkelt
 • Flexibelt

Fördelar för organisationen

 • Leda din organisation bättre
 • Utveckla bättre affärsmodeller
 • Involvera medarbetarna i era strategier
 • Utveckla och förbättra resultatet för dina anställda
 • Placera rätt medarbetare i rätt roll
 • Minska dyr och oönskad personalomsättning
 • Säkrare rekrytering och behålla de bästa medarbetarna
 • Förstå och utveckla din organisationskultur

Varför ProficoN?

ProficoN är en pålitlig partner med hög kompetens som snabbt sätter sig in i din situation och hjälper dig med dina utmaningar på ett effektivt sätt. Ditt företag kommer att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet.

Vi brinner för att se människor utvecklas.

Hur används Extended DISC?

 • Rekrytering och urval
 • Ledarskapsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Kundtjänstutbildning
 • Kommunikation
 • Teamutveckling
 • Coaching
 • Interkulturell kommunikation
 • Utveckla talanger
 • Feedback 360°

För med intormation om Extended DISC, klicka här!

Sören Janstål, Data Research DPU AB, Lidingö
Tel.: Ring070-727 67 95

Hélène Karlsson, Proficon, Täby
Tel.: 076-225 75 40


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, Hélène, Karlsson, extended, Disc, seminarium, utveckla, medarbetare


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika