”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium

Håll koll på företagets projektportfölj

Ledare fr seminariet

Georg Silber

Georg Silber har 30 rs erfarenhet av projektarbete i alla roller, frn konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetsskring och fretagsledning. Under sina r som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller. Detta ledde ven till att skapa ett fr den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett fr matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 r senare fortfarande anvnds av flera stora organisationer.

Numera arbetar Georg med ett nytt fretag, Ln4 Solutions AB och utvecklar frndringsprogram fr organisationer dr ledningen vill ka den effektiva resursanvndningen och dr arbetet sker i projektarbetsform. Han har vidareutvecklat och starkt frenklat arbetet att planera och flja upp projekt och resurser. Detta nya stt passar ven bttre fr agila metoder och vid tillmpningar av lean och TQM n det traditionella som brukar tillmpas idag.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Projekthantering är svårare och mer omfattande än vad många vill tro. Hur gör man då för att en ledning ska lyckas med att styra sina projekt men ändå överlåta åt projektledare att genomföra dem?

Detta seminarium presenterar och lär ut ett nytt sätt för hur ledningen av organisationer kan agera i syfte att tidigt få reda på hur varje projekt i en projektportfölj utvecklas. Presentationen redovisar både en modell och därtill en metod som enkelt kan tillämpas. Metoden redovisar förutom avvikelser från i kostnadsläge och planering även kvalitén på hur det enskilda projektet drivs och planeras.

  • Seminariet presenterar en modell som definierar projektet från ett kund/intressent perspektiv i förhållande till en projektleverantörs utgångspunkt.
  • Sambanden mellan projektets målsättningar, krav och planering av arbetsobjekt redovisas.
  • Planering och redovisning av milstolpar kan göras mer meningsfull och kopplas till verkligt skapat leveransvärde och vara separerat men ändå synkroniserat med arbetsplaneringen.
  • Metoden kan med fördel användas tillsammans med projekt som drivs med agila metoder.
  • Modellen tillämpar Earned Value Management på ett väldigt enkelt sätt men med full effekt.
  • Det ställs inga krav på en detaljerad målbild med projektplanering och fullt ut fasställda krav från början för att genomföra projekt. En anpassning till verkligheten, men ändå med bibehållet krav att leverera på utsatt tid till fasställd budget.
  • Metoden tillåter att planering av resurser och rapportering görs mot projektnivån. Ingen besvärlig redovisning av tid på olika aktiviteter.
  • Enkelt koncept, planering och uppföljning kan göras i MS EXCEL. 

Seminariet vänder sig i första hand till personer i ledande ställning s.k. CXO personer, portfölj- och produktägare och andra som har rollen av projektbeställare samt pojektkontorschefer. Om du är projektledare för ett komplext projekt med flera ingående delprojekt kommer även du direkt få stor nytta av att tillämpa de kunskaper som seminariet bibringar.

Dokumentationen utgörs av föreläsningsbilder.

Hämta artikel (PDF 87 kb)


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, projektstyrning, projekt, multiprojekt, kontroll, verkningsgrad, projektkoll, EPM, Enterprise, project, management, projektportfölj.

Uppdaterad torsdag 16 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika