”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium - Att sälja in IT-investeringar

Skaffa Dig snabbt ett ordentligt grepp om området med kunskaper som Du snabbt kan omsätta i praktiken!

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanDen kan genomgås fristående eller som en fortsättning på Att räkna hem It-investeringar? Det ställs ökade krav på att kunna sälja in investeringar


AGENDA

Nya säljargument
Det är inte längre lätt att få igenom en investering med teknikdrivna argument.
Nu ställs det krav på att ta fram säljargument som utgår från företagsledningens perspektiv dvs affärsdrivna argument.

Förståelse för olika personlighetstyper hos beslutsfattare
Olika personlighetstyper vill ha information presenterad på olika vis. Det är viktigt att förstå det psykologiska spelet. Olika metoder presenteras

Framförandet
Det ställs också krav på framförandet. Talekonst eller retorik blir också viktigt att känna till och öva på att tillämpa.

Säljmetoder
Det finns beprövade säljmetoder för ”att sälja solutions ” som det är viktigt att känna till och lära sig som kan användas med framgång. De innebär ett antal steg.

Praktikfall
Med utgångspunkt från ett praktikfall genomgås en säljprocess

Gör så här för att lyckas!
Seminariet ger en översikt över området.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, IT-investeringar, räkna, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, MBC, sälja, in


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika