”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium - Att RÄKNA HEM IT-investeringar

Skaffa Dig snabbt ett ordentligt grepp om området med kunskaper som Du snabbt kan omsätta i praktiken!

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanFortsättning är att gå vidare med kursen ”Att sälja in IT-investeringar

Ny IT-teknik kan göra företagen lönsammare!
It-utvecklingen med CRM, SRM, ERP, E-handel, nätverk och telekommunikation etc kan göra företagen effektivare och lönsammare.

Men det måste kunna räknas hem!
Liksom det för andra investeringar krävt kalkyler för godkännande så ställs nu motsvarande krav på IT. Lägg till detta en viss skepsis hos företagsledningar mot att många It-projekts löften om förbättringar inte alltid infriats.

Hur räknar man då hem IT-investeringar?
I denna workshop visas med enkla exempel på hur olika företag ser på investeringar. Genom att Du lär Dig hör företagsledningar och styrelser tänker och gör säljande investeringskalkyler, så får du lättare igenom Dina projekt eller om Du är säljare så kan Du hjälpa Dina kunder att räkna hem Dina tjänster!

AGENDA

Hur tänker en företagsledning? Affärsidéer, värdekedjor, strategier, kundnytta.
Hur skapas CROI med IT-investeringar?
Kalkylmetoder och arbetsmetodik
3 Praktikfall.
Gör så här för att lyckas!

En lämplig fortsättning är att gå vidare med kursen "Att sälja in investeringar".

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, IT-investeringar, räkna, hem, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika