”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium

Att välja rätt - Metod för att förbättra och automatisera affärsprocesser

Ledare för seminariet


Thomas Bäcklund
,

Thomas Bäcklund från PAP model AB (Papmodel ab), har en stor er-fa-renhe-t av konsultarbete inom följande kompetens-områden: Förbättring av verksamhetsprocesser med hjälp av Informationsteknologi, kompetensuppbygg-nad inom området Business Process Management, modellering av verksamhetsområden med inriktning på processer inom informationsflöden, projektstyr-ningssystem, samt projektledning avseende utveck-ling och införande av IT-stöd till verksamhetsproces-ser.

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKan man förbättra sina affärsprocesser?

Kan man automatisera processer, mäta förbättringar i effektivitet, simulera processer och slutligen realisera ett optimalt alternativ?

Vet man alltid bakgrunden till ett problemområde och hur löser man problemet? Kan man dessutom få en samsyn och en förankring av en förändring i organisationen, som möjliggör ett positivt mottagande av ett nytt arbetssätt och nytt IT-stöd?

Har man för låg nyttjandegrad i affärssystemen?

Frågorna besvaras med ett Ja!

Under detta seminarium får deltagarna en inblick inom området BPM (Business Process Management), ta del av erfarenheter från genomförda projekt samt får en genomgång av möjligheter och metoder inom området.

Metoden PAP (Process, Arkitektur, Pedagogik) är grunden till seminariet. Det är en integrerad utvecklingsmodell som börjar i verksamheten och slutar i ett stödjande produktionssystem.

Processtyrning eller BPM (Business Process Management) är ett kunskapsområde och ett synsätt som hjälper företag och verksamheter att analysera och fastställa mål för att uppnå förändringar och förbättringar.

Att utveckla denna typ av lösningar kräver en ändamålsenlig modell och tillhörande metodiker. En modell som håller ihop stegen i hela utvecklingskedjan från kravanalys till implementation i verksamheten och med metodik- och verktygsstöd för dessa steg.


Var befinner sig produktleverantörerna?

Programvaruföretag börjar anpassa sina produkter för att stödja processer. Detta sker i form av kundvårdssystem för kundrelationshantering, förbättrade affärssystem för produktion, elektronisk handel och system för logistikkedjan.

Många pratar om processer men vägen till en processorienterad verksamhet kan vara lång. Informationsteknologi kan rätt anpassad, utformad och använd vara en möjliggörare till processtyrning. Processorienterade IT-baserade lösningar kan förkorta denna väg.


Workshopen vänder sig i första hand till:

- Beslutsfattare
- Verksamhetsansvariga
- IT-ansvariga
- Processägare
- Kravställare
- Funktionsansvariga

Agendan innehåller följande punkter:

- Vad är BPM?
- Varför pratar man så mycket om processer idag och varför processorienterar man sin verksamhet?
- Metoder
- Verktyg
- Fördelar och nackdelar


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika