”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Är Microsofts strategier bra för företagen?

Företagsintern breefing

EN KRITISK GRANSKNING AV MICROSOFTS STRATEGIER UR FÖRETAGSNYTTOSYNPUNKT

Ledare för breefings

Sören Janstål, expert på affärssystem
Berndt Lobalk, internationell managementkonsult

Sören Janstål

Berndt Lobalk Sören Janstål

Lobalk och Janstål tillhör Dataföreningen veterangrupp som anses att startat den svenska IT-branschen. Tillsammans har de 80 års perspektiv på datautvecklingen!

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanPROGRAM

- Microsofts strategier, skapar de kundnytta?
- Inlåsningar och utsugning eller vinstskapande för kunderna?
- Vad är avsikten med affärssystemsatsningen?
- Vad hände med affärssystemet GREEN?
- Azure. Ett försök att monopolisera molnet?
- Vilken framtid har Navision och Axapta?
- Blir virusattackerna en ursäkt för ytterligare inlåsning?
- Vad gör konkurrenter och partners eller vad borde dom göra?

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med  affärsanalys och beslutsstöd på ledningsnivå.Dessa kan vara:
  • Ekonomer
  • Företagsledning
  • Marknadsanalytiker
  • IT-chefer
  • IT-strateger
  • Affärssystemutvecklare


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika