”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Att göra en IT-plan, IT-strategi eller en IT-policy

Företagsinternt heldags workshop

Ledare för seminariet


Mats Eckered,

Mats Eckered, Försvarsmakten och expert inom områdena IT-strategier och IT-planer. Han har tidigare arbetat inom Pharmacia under 14 år med bland detta för att stödja verksamheten. Mats arbetade dessförinnan inom annan svensk industri som konsult med IT-planering och utbildning. Han är civilingenjör KTH.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedan

Kursmål

Seminariet skall deltagarna förståelse och idéer om hur en IT-plan skall utvecklas, implementeras samt förvaltas. Vikten av att IT verkligen stöttar verksamhetens behov understryks. Seminariet skall utmynna i en mall för hur en plan kan se ut.

Seminariet kommer att blanda såväl föredragningar samt diskussionsövningar.

Vem skall närvara

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med IT-strategier eller IT-planer på ledningsnivå. Dessa kan vara:

 • IT -chefer
 • IT- strateger
 • Managementkonsulter

Agenda

Seminariet innehåller diskussioner kring:

 • Varför en plan skall göras
 • Beslut som skall vara kopplade till en IT-plan
 • Innehåll
 • Förankring
 • Implementering av planen
 • Förvaltning av planen
 • Ekonomiska frågor
 • Hur/Vem skall göra planen
 • Nyckeltal
 • Mallar

Mats Eckered har separat tagit fram en 20 sidors mall på hur man tar fram en IT-plan. Beskrivning av denna hittar du här.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, IT-plan, kurser, seminarier, Eckered, workshop, Mats, IT-policy, seminarium, IT-strategi

Uppdaterad torsdag 16 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika