”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Att välja rätt IT-personal

Ledare för seminariet


James Dickson

Seminariet leds av James Dickson, försäljningschef vid Conevo IT Consulting AB. James har arbetat inom IT-branschen i 20 år med projektledning, försäljning och ledarskap i stora och små företag. Att hitta rätt IT-medarbetare har varit ett genomgående tema i alla rollerna.

Bakgrund

Just nu är det ”guldläge” att skaffa IT-personal. Det finns gott om kandidater om man vill rekrytera till fast tjänst eller anlita för tillfälliga insatser. Men det är svårare än någonsin att välja … Är kraven på IT personal annorlunda?

Vi år igenom en rad olika aspekter t.ex.
- ”Personaltyper” – olika typer av personal som behövs för IT-verksamheten.
- ”Leverantörer på IT-personalmarknaden” – hur och var målgruppen kan ta hjälp med att skaffa IT-personal.
- ”Rekryteringsprocessen” – en framgångsrikt sätt att rekrytera personal till fast anställning.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanUnder seminariet lär du dig

Seminariet ger dig en helhetsbild av de olika möjligheterna det finns att engagera IT-personal Vi går igenom för- och nackdelar med att anställa, hyra in konsulter och "outsourca" IT- verksamheten. Vilka är dom vanligaste misstagen och hur undviker vi dom. Vilka är dom vanligaste succe faktorerna och hur erhåller vi dom?

Att uppnå för deltagarna: Att uppleva sig ha blivit bättre på att välja IT-personal.
Att uppfattas av deltagarna: Insikter, förståelse och kunskap om området i allmänhet.

Vem skall närvara?

Personer som fattar strategiska och/eller operativa beslut angående rekrytering och inhyrning av IT-personal. Seminariet är särskilt värdefull för dig som är

- Ekonomichef, controller eller ADB-samordnare
- IT-chef eller IT-controller
- Avdelningschefer
- Systemansvarig
- VD
- Personalchef
- Rekryteringsansvariga
- Inköpschef
- Fackombud

AGENDA

- Inledning.
- Mål för dagen
- Mål för IT i verksamheten
- Nytta
- Standardsystem vs egenutveckling
- Teknikaspekter

Personaltyper
- Personlighet
- Begåvning
- Performance.

Marknaden för IT-personal.
- Vad händer?

Att köpa tjänster
- Projekt
- outsourcing
- experter
- etc.

Skaffa personal
- Hyra in eller rekrytera
- Att hyra in IT-personal - leverantörer!
- Att rekrytera IT-personal – leverantörer.

Rekrytera själv.
- Kravspec. (Att uppnå. Hur attrahera.
- Söka kandidater
- Välja ut kandidater
- Anställningen.
- Vanliga misstag och hur man undviker dem.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika