”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Seminarium - Hur man gör en CRM-strategi

Ett seminarium i samarbete med MBC Executive School

Skaffa Dig snabbt ett ordentligt grepp om området med kunskaper som Du snabbt kan omsätta i praktiken

Företagsinternt seminarium

Ledare för seminariet

Välkommen till ett spännande seminarium om hur hur Du gör en CRM strategi med Berndt Lobalk, MBC International, välkänd föreläsare och konsult med stor erfarenhet av 200 företag i 70 branscher och specialist på strategier och styrsystem och IT-trender. Han hör dessutom till Dataföreningens 50 dataveteraner, som startade IT branschen i Sverige

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanMånga företag är i färd med att skaffa sig ett CRM-system eller har redan gjort det! Tyvärr fastnar många projekt eller går snett på grund av att de är IT-drivna och inte affärsdrivna.! Det är viktigt att projekten utgår från företagsledningens perspektiv för att kunna säljas in och har en klar strategi och förankras väl!
I detta seminarium presenteras en referensram och en arbetsmetodik som kan leda till framgång, vilket illustreras med lyckade praktikfall. Vidare visar hur CRM-system integreras med övriga system

AGENDA

  • Lämpliga projektmål: Analytisk och operativ CRM
  • System och datamodell för CRM-system
  • Kundperspektivet : värdekedjor , värdeupplevare, nyttor
  • Valuepropositions och nya marknadsstrategier
  • Att sälja solutions: suspects, prospects och kunder
  • Affärsprocesser och servicestrategier
  • Företagsledningens perspektiv –referensram och begrepp
  • Styrmodellers inverkan/ balanced scorecard
  • Gör så här!
  • Hur man gör strategi, projektmål, räknar hem, väljer och upphandlar CRM-projekt! En översikt!

En lämplig fortsättning är att gå vidare med kursen att Att välja rätt CRM systemKalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelprd. Berndt, Lobalk, MBC, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika