”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium

Att välja rätt strategi vid införande av affärssystem

Ledare för seminariet


Jonas Andersson

Seminariet leds av Jonas Andersson, oberoende rådgivare, projektledare och upphandlingskonsult inom IT med specialistkompetens inom affärssystem. Jonas har arbetat med affärssystem i mer än 15 år och deltagit i fler än 100 installationer. Under några år i slutet av 1990-talet arbetade Jonas inom KPMG och var där nationellt ansvarig för att bygga upp en metod kring upphandling och utvärdering av affärsystem som använts framgångsrikt av många företag.

De senaste åren har affärssystemen blivit heltäckande och de kan numera ge stöd till nästan alla processer inom företaget. Samtidigt som företagen därigenom kunnat skaffa sig ett komplett affärsstöd har det också medfört betydligt ökade krav på den organisation som skall använda och underhålla systemet. För att kunna genomföra en framgångsrik installation och uppnå de mål man satt upp krävs en strukturerad upphandling och en genomtänkt strategi.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedan

Under seminariet lär du dig

Seminariet ger dig en helhetsbild av arbetet med att förbereda systeminförandet redan vid upphandlingen. Fokus ligger på att förklara sambanden mellan aktiviteterna under upphandlingen och resultatet av systeminförandet. Målsättningen är att du skall planera och genomföra en upphandling och ett införande utan att begå de vanligaste misstagen.

Vem skall närvara?

Seminariet riktar sig till alla som planerar att genomföra en upphandling eller kanske befinner sig i en upphandling och närmar sig ett avtalstecknande. Även de som nyligen tecknat avtal med en leverantör och nu planerar sitt införande kan efter seminariet öka kvalitén i sina pågående systemprojekt. Såväl projektledaren som övriga deltagare under en upphandling har stor nytta av den erfarenhet man tilldelas under seminariet.

Seminariet är särskilt värdefull för dig som är

- Ekonomichef, controller eller ADB-samordnare
- IT-chef eller IT-controller
- Projektledare
- Systemansvarig
- Konsulter

AGENDA

Jonas Andersson hälsar välkommen och
inleder med att gå igenom dagens
frågeställningar och arbetsmodell

Mål och syfte
- Vad vill du uppnå med att byta system
- Systemets roll i företagets utveckling
- Sambanden mellan systemet och verksamheten

Tidplan
- Vad påverkar tidplanen
- Upphandlingsfaserna
- Gallringsprocessen

Kravspecifikationen
- Vilket syfte har kravspecifikationen
- Konsekvenser av strategivalet
- Hur skriver man en kravspecifikation

Förmiddagskaffe och förfriskningar

Urvalsprocessen
- Urvalskriterier
- Gallringsprocessen

Förhandling
- Syftet med förhandlingen
- Taktik
Avtalet
- Avtalets innehåll
- Vanliga brister

Införandeplan
-Att utarbeta scenario för införandet

Projektplan
- Att skriva ett projektdirektiv

Organisation
-Hur sätter man samman laget
-Förankringsarbetet

Eftermiddagskaffe och kaka.

Ekonomimodell
-Hur skall vi styra och mäta verksamheten

Leveranssäkring
- Att göra en leveransplan
- Testprotokoll

Fällor och misstag
-Summering av vanliga fällor och misstag

Workshopen sammanfattas och avslutas

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, införande, workshop, seminarium, Andersson, KPMG, affärssystem, Jonas


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika