”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Nya metoder för affärsutveckling och marknadsföring på Internet

Företagsinternt seminarium om nya Internettjänster och verktyg för affärsutvecklare och marknadsförare

Ledare för seminariet

Wolfgang Heller

Wolfgang Heller alias
XieXie Regent Infonaut AB

Wolfgang Heller är infonaut och framtidsspanare som utforskar Infosfären, Cyberspace och Metaverse i jakt på kunskap om förändringssignaler, innovationer, nya affärsidéer, metoder och verktyg för affärsutveckling, marknadsföring och förändringsledning.

Han har lång erfarenhet som konsult, föreläsare och seminarieledare inom strategisk omvärldsanalys, affärsutveckling och Internet research med uppdrag från svenska och internationella företag, kommuner och statliga myndigheter.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedaniNNEHÅLL

Detta seminarium ger en överblick över den senaste utvecklingen i Cyberspace, förklarar och tolkar drivkrafterna bakom begrepp som MMORPG, sociala nätverk, Wikinomics, Innocentives, 3D-Web, Metaverse, Virtual Worlds, Mirror Worlds, Augmented Reality, Lifelogging, och diskuterar möjligheter och risker för företag, individer och samhället.

AGENDA

 • Inledning
 • Vad händer i Cyberspace? 
 • Infosfärens nya infrastruktur
 • Från Web 2.0 till 3D-Web
 • MMORPG – flykten till framtiden?
 • Wikinomics – den nya affärsmodellen?
 • Virtuella världar – en ny maktsfär?
 • Från Second Life  till Life Logging
 • Metaverse – från Mirror Worlds till Augmented Reality
 • Vad innebär de nya verktygen för företag, privatpersoner, samhället?
 • Open Mind Summary

MÅLGRUPP

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med strategisk omvärldsanalys, strategiutveckling och marknadsföring på ledningsnivå med behov av att snabbt uppdatera sig om den senaste utvecklingen inom Cyberspace och möjliga konsekvenser för den egna och kundernas verksamheter. Dessa kan vara:

 • Ledningar inom IT-företag och andra företag med snabb omvärldsförändring
 • Marknadschefer
 • CIO:s
 • Investmentmanagers
 • Omvärlds- och marknadsanalytiker
 • Pre-sales ansvariga som behöver förstå sina kunders strategier
 • IT-strateger och verksamhetsarkitekter
 • Konsulter som arbetar med strategiutveckling
 • Ledningar i organisationer och myndigheter 

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: seminarium, Wolfgang Heller, kurs, internet, Cybertools, affärsutveckling, marknadsföring, verktyg, MMORPG, sociala nätverk, Wikinomics, Innocentives, 3D-Web, Metaverse, Virtual Worlds, Mirror Worlds, Augmented Reality, Lifelogging


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika