”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Norsk

Företagsinternt seminarium

Behovet av bransch- och processkunnande i införsäljningen av stora dataprojekt

Ledare för seminariet

Bjarte Frøyland

Seminariet leds av Bjarte Frøyland, styrelsesordförande i Bloor Research Scandinvia AS och affärsrådgivare till ett antal företag i Norge och Sverige. Han genomför säljträning och relationsbyggande seminarier i en ständigt mer intresserad marknad för projektförsäljning mot stora verksamheter i privat och offentlig sektor. Bjarte har över 20 års erfarenhet från databranschen och är en van seminarieledare.

Vi ser mer och mer tecken til att användare av datasystem og lösninger föredrar leverantörer med gott kunnande om aktuella frågor angående bransch och affärsprosesser. Det är inte minst kraven på lönsamhet i IT-baserade stödprosesser som driver detta, och ett önskan om att minimera teknologiledda riskprojekt. Man vill helt enkelt att leverantören skall ta ansvar och befattning med vinst-sidan på samma sätt somvid rationalisering av kostnadsidan.

Därför väljs några leverantörer framför andra i dagen IT-marknad. Men det här är något alla kan lära sig, eller hur?

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanUnder seminariet lär du dig

Hur lär du känna kundverksamheten som vore din egen ? Vilka branschproblem är dom gällande på den tidpunkt du ger dig in i verksamheten?  Det finns tekniker att snabbt komma igång och ge värde til kund på samma tid. Blir du bra på det här, kan du även fakturera din säljtid.

Vem skall närvara?

Seminariet riktar sig till alla som vil genomföra mer effektiv införsöljning av datasystem och rationaliseringsprojekt. Hur går man tilväga för att få förtroende hos kunden som dom bästa managementkonsulterna på strategisk nivå får det?

Sälj är särskilt värdefull för dig som är

- Säljchef
- Account manager
- Projektledare
- Konsult
- Produktansvarig

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, kurser, seminarier, Frøyland, workshop, stora, Fröyland, seminarium, Froyland, Bjarte, dataprojekt, införsäljningen


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika