”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


WORKSHOP

BCMS

Business Continuity Management Systems - introduktion
Krishantering och kontinuitetsplanering

Företagsintern workshop

Ledare för denna workshop


Barbro Thöyrä

Barbro Thöyrä, Managementkonsult, bedriver idag egen verksamhet med specialinritning på krishantering och kontinuitetsplanering.

Barbro Thöyrä är fil.kand. med matematik och datateknik i examen och BCMS certifierad sedan 1997. Barbro Thöyrä har mer än 15 års praktisk erfarenhet av katastrofhantering/kontinuitetsplanering (BCMS) i både  nationella och internationella projekt såsom spelapplikationer, transport, läkemedel, offentlig sektor och telekom.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanBakgrund och syfte med denna workshop är

Introduktionen syftar till att ge deltagarna förståelse för och en inblick i vad BCMS står för och hur dess innehåll används i företag.

Efter introduktionen bör deltagarna kunna se om BCMS är till nytta i deras verksamhet. Utvecklingen av BCMS drivs mestadels av de hot och risker internt och externt som företag kan utsättas för, men också av att hitta enkla, kostnadseffektiva och personskyddande strategier för avvärja konsekvenser  av hoten och riskerna. Behovet är att kunna fortsätta sin verksamhet i någon grad trots att en kris har inträffat annars kan kunderna vända sig till konkurrenter och att vinna tillbaka kunder är oftast kostsamt. Tvärtom kan möjligeter öppna sig att kunna utöka verksamheten om företaget klarat sig bättre än sina konkurrenter.

Behovet av att skydda sin verksamhet så långt det är möjligt att förutse ökar i en global värld med pågående pandemier och naturkatastrofer.

Efter denna workshop

 • KAN DU se sambandet mellan hot/risk och konsekvenser för verksamheten ….(ex koppla ihop verksamheten och IT)
 • FÅR DU en bättre förståelse för vikten av kontinuitet i verksamheten …. (ex ett bättre beslutsunderlag för dina IT-investeringar)
 • HAR DU grundläggande insikter i BCMS ….. (ex verktygen att stödja process- och affärsutvecklare i deras arbete)
 • VET DU vad som krävs för att införa/initiera krishantering i verksamheten
 • ÄR DU bättre rustad för att identifiera hot/risker i din verksamhet

Innehåll

 • Deltagarna får en inblick i vad kontinuitetshantering (BCMS) är.
 • Ett exempelföretag binder ihop olika moment i kursen
 • För och nackdelar med BCMS och hur det kan införas på ett bra sätt

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper, men det är en fördel att ha insikt i sin verksamhetsdel.

Upplägg och omfattning

Denna workshop är en introduktion till BCMS och omfattar en halvdag, dvs mellan 9 och 13 alt. 13 och 17. Den behandlar grunderna i BCMS. Teoripass varvas med praktiska exempel baserade på ett fiktivt företag, som introduceras i början och löper som en röd tråd genom denna workshop.  En del case från verkligheten illustrerar teoridelar. Den modell som används härrör sig från DRI och BCI, som har utarbetat en modell för införande av kris- och kontinuitetshantering.

Dokumentation

Dokumentationen består av handouts med de bilder som presenteras och text under bilderna och material om exempelföretaget.

Målgrupp

 • Du som arbetar med verksamhetsutveckling, strategier och kunder
 • Du som är i ledande befattning och har att hantera risker
 • Du som arbetar med säkerhet
 • Du som vill förkovra dig inom ditt yrkesområde med nya insikter.

Agenda

Tid

Programpunkt

Föreläsare

 

 

 

08.30

Registrering och kaffe

 

 

 

 

09.00-09.15

Inledning

Dagens workshopledare inleder dagen med att lägga upp agenda och frågeställningar

09.15-10.15

Vad är BCMS?

En första övergripande introduktion till BCMS

10.15-10.30

Presentation av exempelföretaget

Ett fiktivt företag presenteras.

10.30-10.45

Kaffe

 

10.45- 11.15

Är BCMS något för min verksamhet

BCMS ur företagets perspektiv, fördelar och nackdelar.

11.15-12.00

Hur införs BCMS

En introduktion i införandet av BCMS. De olika stegen och vad de innebär.

12.00-12.30

Vad hände med exempelföretaget

Hur gjorde exempelföretaget med BCMS arbetet.

12.30-13.00

Avslutning

Dagens föreläsar avslutar dagen med frågestund


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, seminarium, workshop, Barbro, Thöyrä, BCMS, Business, Continuity, Management, Systems


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika