”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Konferens för ägarledda företag

Ledare för seminariet

Bertil Persson

Bertil Persson driver Securum Consulting som är ett management konsultföretag. Securum verkar utifrån företagsledningens uppdrag inom följande områden:

 • företagsstrategi, lednings- och organisationsutveckling
 • ekonomistyrning och administrativa system
 • styrning av produktion och service
 • marknadsföring och företagskommunikation
 • projektledning
 • rekonstruktioner
 • coachning
 • budgetstrategier
Bertil Persson, Securum, är huvudarrangör för konferenser riktade till ledning för ägarledda företag. Områdena omfattar
 • Skattenyheter
 • Skatteplanering
 • Familjerätt för företagaren
 • Marknadsföring
 • Analys nyckeltal
 • Ledarskap
 • Verksamhetsutveckling

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: "Bertil, Persson, Securum workshop, seminarium"


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika