”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Konferens för ägarledda företag

Ledare för seminariet

Bertil Persson

Bertil Persson driver Securum Consulting som är ett management konsultföretag. Securum verkar utifrån företagsledningens uppdrag inom följande områden:

 • företagsstrategi, lednings- och organisationsutveckling
 • ekonomistyrning och administrativa system
 • styrning av produktion och service
 • marknadsföring och företagskommunikation
 • projektledning
 • rekonstruktioner
 • coachning
 • budgetstrategier
Bertil Persson, Securum, är huvudarrangör för konferenser riktade till ledning för ägarledda företag. Områdena omfattar
 • Skattenyheter
 • Skatteplanering
 • Familjerätt för företagaren
 • Marknadsföring
 • Analys nyckeltal
 • Ledarskap
 • Verksamhetsutveckling

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: "Bertil, Persson, Securum workshop, seminarium"

Uppdaterad fredag 17 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika