”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören JanstålTomas Nilssons blog:

Behöver du göra nyttoanalys när du köper standardsystem?

- o -

 Tomas Nilsson  Det är inte själva anskaffningen av standardsystemet som är det viktiga. Det är konsekvenserna av den, liksom för anskaffning av IT-system i allmänhet. Investeringen är en ”möjliggörare” och nyttoanalysen redovisar möjliggörare för verksamhetsförändringar/-utveckling. Det finns vissa skiljaktigheter mellan standardsystem och IT-system utvecklade för särskilda behov. Oavsett vilket, är det verksamhetsnyttan av investeringen och realiseringen av den som ska belysas.

Därför bör ett angreppssätt vara att genom nyttoanalys först ta fram förbättringar i organisationen och där utgå ifrån verksamhetens vision, dess ”kunder” och drivkrafter på förändringar. En sådan nyttoanalys kan utifrån visionen ge en målstruktur och nyttan av att realisera de olika delmålen. Först därefter kan frågan om lämpliga standardsystem studeras tillsammans med kostnaderna för att realisera målen.

Det är sällsynt att ett standardsystem passar som hand i handske för en verksamhet även om systemet kan konfigureras inom vissa ramar. Särskilt för större standardsystem såsom exempelvis SAP och Siebel, finns anledning titta extra noga på de funktioner och tillämpningar som erbjuds. 

Ett standardsystem är gjort för vissa funktioner. Köper du ett kalkylprogram är inte avsikten att använda det som ordbehandlare. Och ett ordbehandlingssystem är inte heller avsett att användas för kalkyler. Ett system för kundreskontra passar inte särskilt bra att användas som leverantörsreskontra. Motsvarande gäller även för databassystem utvecklat för viss tillämning och där informationen om olika objekt lagras i ett antal tabeller. Så långt är allt gott och väl. Men, kruxet kommer sedan till relationerna mellan data i tabellerna samt själva procedurerna dvs. kod och funktioner som arbetar mot tabellerna och producerar ett resultat. Det är relationerna och dessa procedurer och koder som bygger upp standardsystemets funktioner. Exempelvis fyller knappast ett CRM-system de grundläggande kraven på informationsstöd för polisutredning eller liknande tillämpningar. Tillämningen för ett CRM-system avser helt andra områden.

Har du bestämt dig för ett IT-stöd, med standardsystem eller med egen utveckling, kan du göra en PENG-analys för att ta fram verksamhetens krav, vilka kommer att ligga till grund för kraven på inför den eventuella systemutvecklingen. PENG-analysen kan, förutom de övergripande kraven, även redovisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. I båda fallen bör du räkna med förändringar i arbetsprocesser. Det betyder att organisationen till viss del kan behöva anpassas till systemets möjligheter. Allt redovisas i en PENG-analys.

PENG-analys , där vi använder PENG-modellen, är en del av och ingår Nyttoanalys. PENG-analysen beräknar värdet av nyttan och ger underlag för prioriteringar. Men, den ger inte svaret på kärnfrågan för investeringen: Realiseringen av nyttan. Därför har vi i vår beskrivning av en förändringsprocess tagit fram EXTENSIONS, som syftar till att precisera planen för nyttorealiseringen.

Tomas Nilsson
Rådgivande konsult, certifierad PENG-ledare
SDM Säkerhet och Data Management HB

www.sdmhb.se
Medlem i Samverkande Ledningskonsulter

Synpunkter på det jag skriver, frågor och annat välkomnas med email till Tomas Nilsson eller ring direkt på 073 953 24 77

Tomas Nilsson, civilekonom, certifierad PENG-ledare och verksamhetsanalytiker, har lång erfarenhet av förändringsverksamhet inom såväl offentlig som privat sektor.  Han har även arbetat med projektledning, projektstyrning, riskhantering och kvalitetsarbete.

Företaget SDM Säkerhet och Data Management arbetar med rådgivning och workshops för att ge företagsledning beslutsunderlag till styrning av sina investeringar.

Kommentera gärna detta inlägg

Fler inlägg i Tomas Nilssons blog

Länk till Tomas Nilssons hemsida

Sören Janstål  Se även Sir N inside.

Fyll i

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål Berndt Lobalk Corner Sir N, inside, Georg Silber Tomas Nilsson, Peng, nyttorealisering