”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside

 1. Kommentarer till Bostonmatrisen för Affärssystem 2015
 2. Allt fler stora globala koncerner väljer flerskiktad affärssystemstrategier
 3. Katastrofberedskap i molnet - Don´t worry, be cloudy…..
 4. Vi slutar att asfaltera kostigar
 5. Är affärssystemet ett hinder vid företagsförvärv?
 6. Redan 2016 kommer dagens affärssystem att kallas ”gamla affärssystem” enligt Gartner
 7. "Dagens affärssystem är döende" på Youtube
 8. Din största konkurrent är Google
 9. Är ditt IT-system förberett för ägarbyte av företaget?
 10. Har ert företag råd att avstå från molnet?
 11. CRM Social i fjärde generationens affärssystem
 12. Vinn kalendertid genom att flytta affärssystemet till molnet
 13. IT-chefer, ta chansen!
 14. Bostonmatrisen för affärssystem
 15. IT chefer! Abdikera eller ta ledning!
 16. Ska CIO's och CFO's abdikera?
 17. Konfigurera eller anpassa
 18. 4:e generationens affärssystem kommer nu
 19. 600 mkr för det nya affärssystemet
 20. Molnekonomi
 21. Affärssystem mognar aldrig
 22. Vanliga misstag kring införande av affärssystem
 23. Hälften av hälften
 24. Affärssystemen dör
 25. Satsar Microsoft endast på Dynamics AX?
 26. Spelprogram ersätter affärssystem
 27. Openbravo ERP är bästa affärssystem med öppen källkod
 28. 10 hårda sanningar IT chefen måste acceptera
 29. Aging ERP: When Old ERP is Too Old
 30. Kistas kontor flyttar upp till molnen
 31. Populära Retweets om affärssystem
 32. Affärssystem i ättestupa?
 33. Populära Retweets om affärssystem
 34. Visste du detta om SAP?
 35. Skräddarsytt är dött, länge leve skräddarsytt!
 36. Lawson (Intentia) är till salu
 37. Appar till affärssystem (5) - Goda exempel
 38. Appar till affärssystem (4) - Microsoft missar första tåget?
 39. Appar till affärssystem (3) - Komponentisering
 40. Appar till affärssystem (2)
 41. Appar till affärssystem
 42. Oracle igen!
 43. Affärssystemet löser allt
 44. Affärssystem och skumraskaffärer
 45. Kan man undgå konkurs vid uppskrivning av affärssystem?
 46. Ultimata SaaS (5)
 47. Mer eller mindre SaaS (4)
 48. Mer eller mindre SaaS (3)
 49. Mer eller mindre SaaS (2)
 50. Mer eller mindre SaaS (1)
 51. Mer eller mindre SaaS (0)
 52. Kundanpassningar är lättare i molnet
 53. Microsoft Dynamics, Infor och Epicor ger snabbast återbetalning
 54. Kan man integrera affärssystem i molnet?
 55. Inget har hänt affärssystem på 20 år
 56. Tillväxt för affärssystem är egentligen minskning
 57. Vitec's bästa vän är kunden
 58. Affärssystem är ute menar datacheferna
 59. Stig Arne Mattssons trappa revolutionerar införande av affärssystem
 60. Det finns moln även över Indien
 61. Skäl för affärssystem i molnet (forts III)
 62. Skäl för affärssystem i molnet (forts II)
 63. Skäl för affärssystem i molnet (fortsättning)
 64. Skäl för affärssystem i molnet
 65. Mobiltelefoner är redo för affärssystem, men är affärssystemen redo för mobiltelefoner?
 66. IBS är handelsstoppad
 67. Mitt nyårslöfte för 2010 – att fortsätta kämpa för nya prismodeller
 68. Wild cards igen
 69. Ge ett Wild Card till molnet
 70. Förekommer moln inomhus?
 71. Får ett affärssystem kosta 2,3 miljarder?
 72. Farväl alla bakåtriktade Balanced Score Cards
 73. Äntligen en ny prismodell
 74. Molnet påskyndar e-fakturaanvändning
 75. Ometikettering till molnet är svårt
 76. Affärsidé söker entreprenör
 77. Ut ur molnet. In i dimman
 78. Affärssystem i molnet är lämpligt för storföretag
 79. Rör inte ditt ekonomisystem
 80. Goliat är förklädd till David
 81. Var hittar jag Connector Software AB
 82. Misslyckade affärssystemprojekt
 83. En djävulsk plan
 84. Oracle Fusion Middleware – en ofantlig satsning
 85. Mästerligt Monitor
 86. iScala s återkomst – tre gånger höjde jag på ögonbrynen
 87. 7 små ERPojkar
 88. 8 små ERPojkar
 89. 9 små ERPojkar
 90. 10 små ERPojkar
 91. Marbodal gjorde tvärtom
 92. Kunderna gynnas när försäljningen stannar av
 93. Affärssystem är på tok för dyra
 94. 2009 blir ett skitår
 95. Affärssystemleverantörer bör akta sig för kunden!
 96. Sir N's comments - Dags för ”best of breed”?
 97. Du kan få betalt om du byter affärssystem
 98. En helt ny marknad ligger där och väntar på entreprenörer.
 99. Ska E-fakturor vara så svårt?
 100. Vad ska vi göra för att återta vår stormaktsposition för affärssystem?
 101. Varför är vi inte längre en stormakt på affärssystem?
 102. Vi är bättre på affärssystem än bilar 
 103. Hur ser affärssystemmarknaden ut nu? (video 1,37 minuter)
 104. Hur ser affärssystemmarknaden ut i framtiden och vilket företag gör störst framgång i ta marknadsandelar? (video 2,39 minuter)
 105. Vart i landet kommer det finnas störst behov av affärsystem i framtiden? Vilka leverantörer konkurerar med varandra mest? (video 2,28 minuter)
 106. Finns det andra sätt för ett företag att få ut sitt affärssystem? (del 1) (video 2,05 minuter)
 107. Finns det andra sätt för ett företag att få ut sitt affärssystem? (del 2) (video 1,23 minuter)
 108. Microsoft köper Yahoo

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 2-3 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - Sören Janstål - Sir N