”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

Vinn kalendertid genom att flytta affärssystemet till molnet

- o -

Olika skäl och fördelar finns i att flytta ut småföretagens affärssystem till molnet. Vi brukar räkna upp

  • Lägre kostnader
  • Modernare system
  • Mobilitet
  • Lättare tillgång till sociala media
Jag vill också tillföra möjligheten att vinna kalendertid genom att fokusera mer på hur det nya framtida system ska byggas upp. I stället för att underhålla och vidareutveckla nuvarande systemet samtidigt som man bygger ny IT-miljö, Genom flyttning till molnet kan de interna resurser i stället användas för att utforma det framtida systemet. På så sött gör man sig av med problemen med det befintliga systemet.

AGA, Uddeholm och Bacho är goda exempel på när de outsoucade sina system till Programator. AGA, Uddeholm och Bacho kunde därför snabbt på 4-6 år byta ut sina terminalbaserade system till nya WIndows baserade system med relationsdatabaser. De halverade kalendertiden jämfört med att uppgradera och ersätta de befintligas system i sina gamla miljöer. Men outsourcing innebar att mottagande leverantörer fick ett stort antal kunder att hålla under armarna. Alla med olika lösningar!

Små företag som använder profesionella IT-support leverantörer har det ändå svårare än outsourcingleverantörerna eftersom de sköter servicen på distans.

Idag är det ändå tacksammare om man i stället flyttar tillämpningarna till färdiga och standardiserade molnsystem. I molnet har mottagande leverantörer endast ett system att hålla reda på. För alla kunder! På så sätt är det uppenbara effektivitetsvinster att hämta hos såväl kunder som leverantörer då standardiserade lösningar används hos molnleverantörerna till skillnad från de tidigare outsorcingleverantörerna som underhåller mångfaldiga system.

Molnet kan vara den bästa lösningen om man vill bli av med sitt gamla system. Om det också är den framtida lösningen så är det bra.

Molnet kan innebära enorma kalendertidvinster om man lägger sina system där i karantän och kan på så sätt bidrar det till verksamhetens behov av att snabba upp ”Time to Market”.  .

Sir N

Sören Janstål

+46 8446 0771

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Fjärde generationens affärssystem kommer nu - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside