”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

Vi slutar att asfaltera kostigar

Affärssystem och säljstöd har på bara 20 år skapat en stor ny bransch  som idag omsätter miljarder. På senare år har nya bjässar som Salesforce.com vuxet fram. De har tagit till vara på den senaste tekniska möjligheterna såsom molnet och webgränssnitt. Men Salesforce.com har utformat sitt system för stödja vedertagna affärsmodeller.

Det finns en ny kategori som är framväxande: Relationship Business Management eller RBM. Denna nya kategori går ut på att transformera affärsmodeller med ny teknik.

Hittills har affärssystemen gett stöd för transaktionasbaserade prissättningar. Exempel på transaktionsbaserad prissättning är de svenska energibolagens fakturering till konsumenterna. Vattenfall och andra liknade leverantörer fakturerar varje använd kilowatttimme, mätningsavgifter, elnät, skatter av olika slag. Allt tillsammans en obegriplig specifikation av vad konsumenten betalar för. Kostnaden för att ta fram ett sådant system handlar om miljarder kronor

Ledande inom RBM är Zuora. Zuoras modell är i stället att transformera prissättningsmodeller på det sätt som de gjort för Netflix filmkanal. Netflix tar en prenumerationsavgift på 81:-/månad. Detta inkluderar en hel familjs obegränsade användning av tjänsten. Varje familjemedlem har sin egen intresseprofil och kan se vilken film som helst samtidigt som andra familjemedlemmar ser på sina filmer. Inget tjafs med nedladdning till hårddiskar. Du ser när du vill.
Detta blir slutet för andra filmkanaler som sänder sina filmer på fasta tider, där alla måste se samma film samtidigt om man inte tecknar tvillingabonnemang.

Mobiltelefonoperatörerna är på väg att transformera sina affärsmodeller. De erbjuder prenumerationstjänster. Tyvärr finns ofta tak på användningen. Exempel på tak är max antal nedladdade gigabyte per abonnent. Så fakturorna är fortfarande lika obegripliga som elleverantörernas. Räkna med att dessa ”tak” försvinner. Vilken operatör blir först?

Zuoras fokus är att på ett affärsdrivet sätt utnyttja ny teknik. Ofta har de nya möjlighetsfaktorerna, såsom molnet, mobil, Big Data, Fast Data och Social använts för nya affärsmodeller. Äntligen kanske vi slutar att asfaltera kostigar.

Läs gärna Tom Taullis artikel i Forbes.  Se även Zuaras websida.

Sir N

Sören Janstål

+46 8446 0771

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber, Staxo och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Fjärde generationens affärssystem kommer nu - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside