”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

Varför är vi inte längre en stormakt på affärssystem?

o

I Sverige har vi alltid snabbt tagit till oss IT. Våra industriföretag har varit förutseende om möjliga rationaliseringar med IT. Fackföreningar har varit förstående för att svenska näringslivets konkurrensförmåga är ett resultat av effektivitet i produktionen. Svenskt näringsliv är extremt exportinriktat. Dessa förutsättningar har skapat utomordentliga förutsättningar till att skapa grogrund för att utveckla konkurrenskraftiga affärssystem. Enligt föreningen svensk Programvaruindustri arbetar majoriteten av svensk programvaruindustri med affärssystem. Inte med telecom, inte med internet utan med affärssystem.

En av framgångsfaktorerna är, enligt Manni Svensson på IFS, att det passat svensk ingenjörstradition att driva tillverkande företag på ett rationellt sätt. Eftersom svenska tillverkande företag har haft sina verksamheter till stor del utomlands, så har svenska affärsleverantörer följt med de svenska tillverkande företagen globalt. Jag tror att Mannis analys är korrekt och att det var en unik grundförutsättning för dessa vikingatåg.

Fyra av de fem största svenska affärssystemleverantörerna som på 90-talet tillhörde de 25 största i världen har nu utländska huvudägare. 

Var det förklaring för vi var en stormakt? Och varför är vi inte det nu längre? 1988 hade vi 60 ordbehandlare framtagna i Sverige. Nu har vi ingen. Den marknaden domineras av Microsoft. Går svenska affärssystemleverantörer samma öde till möte som de svenska leverantörerna av ordbehandlare? Några svenska ordbehandlingsprogram finns inte längre….

Sir N

Fler Sir N kommentarer.

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSweden.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments