”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

Stig Arne Mattssons trappa revolutionerar införande av affärssystem

- o -

Stig-Arne Mattsson, vid Chalmers, har visat en successiv modell för att införa affärssystem. De eliminerar nackdelarna i tidigare ”big bang” metoder.

Processerna först, sedan nytt system (1)
Tidigare har man förordat att först revidera processer och därefter anpassa och införa affärssystemet i enlighet med de nya processerna.

Big bang (2)
Inför nytt system och nya processer samtidigt 

Nytt system, sedan nya processer (3)
Den andra metoden har varit att införa det nya affärssystemet i tre steg:

  1. Installera det nya systemet som det är
  2. Lära mer om det nya systemet
  3. Utforma och inför processer i enlighet med affärssystemets möjligheter

Stig Arne Mattssons trappa
Stig Arnes trappa innebär att man inför en process i taget med motsvarande funktion i det nya systemet. Övriga funktioner behålls. När den nya processen satt sig tar man itu med nästa, Etc.

Detta sätrt har möjlighetgjorts först på senare år genom ny teknologi som SOA, Webtjänster m.fl

Detta är några av fördelarna med Stig-Arnes modell: 

  • Tidig hemtagning av ROI
  • Minskad komplexitet
  • Bättre projektkontroll
  • Minskade risker

Affärssystemleverantörerna brukar gärna visa upp sina implementeringsmodeller. Ingen har ännu visat upp Stig Arnes trappa.

Jag ser fram emot att den första leverantören tar upp denna modell. Gärna en SAP eller Oracle leverantör

Sir N
Sören Janstål

Fler Sir N kommentarer.

Kommentera gärna detta inlägg

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSwedens websida.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - Sören Janstål - Sir N