”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

En helt ny marknad ligger där och väntar på entreprenörer

o

Alla vill ta emot fakturor elektroniskt, men ingen vill sända dom elektroniskt. Varför? 

Att hantera leverantörsfakturor har så stor besparingspotential att man kostar på sig att utveckla manuella och klumpiga inskanningsrutiner av pappersfakturor för att initiera interna elektroniska flöden.

Tänk om leverantörerna i stället skickade sina fakturor elektroniskt. Då slipper man inskanningsrutinerna. Varför gör han inte det? Vilka incitament för leverantörer och kunder kan vi räkna med.

Bilindustri och byggmarknader har med framgång krävt elektronisk fakturainformation från sina underleverantörer i sina EDI lösningar. Idag kräver EU myndigheterna elektronisk fakturainformation vid leveranser mellan EU länder. I Danmark blir det obligatoriskt, via lagstiftning, även för fakturor som sänds inom landet. Alla EU länder väntas följa efter. Ekonomistyrningsverket håller på att etablera en elektronisk standard för att ta emot fakturor för statliga myndigheter.  För att vara leverantör till staten måste man sända elektroniskt. Andra initiativ är att vänta.

Många väletablerad programmakare, som Basware och affärssystemleverantörerna, finns för funktionen att ta emot  fakturor. Men vem har hört talas om DocteQ, Hermes och IC Outbound som har funktionen att sända fakturor? En helt ny marknad ligger där och väntar på entreprenörer.

Sir N

Fler Sir N kommentarer.

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSweden.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments